Τι κι αν η ανεργία είναι 26,4% ; Αλλάζουμε τους πίνακες καλέ…

Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_September_2014