«Θέλουν να περάσουν το μήνυμα ότι δεν μπορείς να καταθέτεις κατά πολιτικών»

«Θέλουν να περάσουν το μήνυμα ότι δεν μπορείς να καταθέτεις κατά πολιτικών»

Κώστας Πουλακίδας στο Kontra24 με τον Αιμίλιο Λιάτσο

Ανάγνωση του υπολοίπου