Δυνατότητα επανασύνδεσης καταναλωτών της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές #ΚΑΛΗ_ΕΙΔΗΣΗ

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΥΡΕΣ αλλα…Δυνατότητα επανασύνδεσης καταναλωτών της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές