Τάκης Μπατλάκος: Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς θα ήταν καλύτερος από την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου (άρχισαν τα όργανα)

Τάκης Μπατλάκος: Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς θα ήταν καλύτερος από την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου (άρχισαν τα όργανα)

 

Ανάγνωση του υπολοίπου

Την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αρκάς.

Την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αρκάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ

Ανάγνωση του υπολοίπου