Την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αρκάς.

Την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αρκάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ

Ανάγνωση του υπολοίπου