Βζιιιν το Ελληνικό Χρέος ! Ξέφυγε του Σταϊκούρα και πέρασε τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ ! Τσακαλώτο θα λέτε και θα κλαίτε!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Η εξέλιξη προκαλεί απορίες καθώς το χρέος διογκώνεται την ώρα που ο προϋπολογισμός παρουσιάζει υπερέσοδα.

Ξέφυγε το δημόσιο χρέος καθώς τον Δεκέμβριο του 2022, ξεπέρασε τα 400 δισ. ευρώ, εξέλιξη που προκαλεί απορίες, για τη διόγκωσή του, την ώρα που ο προϋπολογισμός παρουσιάζει υπερέσοδα.

Ανησυχητική είναι επίσης η διαπίστωση πως το ύψος του χρέους ξέφυγε κατά περίπου 8 δισ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο που έθεσε το υπουργείο Οικονομικών για το 2022.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας, στο τέλος του Δεκεμβρίου 2022, εκτοξεύτηκε στο ποσό των 400,28 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,94 δισ. ευρώ, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 που ήταν 388,34 δισ. ευρώ, φτάνοντας στο 190,5% του ΑΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος τέθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, ήταν το συνολικό ακαθάριστο χρέος της χώρας, να φτάσει στο τέλος του 2022, στο ποσό των 392,3 δισ. ευρώ, αλλά τελικά σε ένα μήνα βρέθηκε κατά 8 δισ. ευρώ, υψηλότερα ή για την ακρίβεια κατά 7,98 δισ. ευρώ.

Εκδόσεις ομολόγων – δανείων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
 

Από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει πως η αύξηση του δημοσίου χρέους προήλθε από τον νέο δανεισμό, το ύψος του οποίου ήταν υψηλότερο από τις εξοφλήσεις τίτλων που έληξαν.

Ειδικότερα στη διάρκεια του 2022 εκδόθηκαν μακροπρόθεσμοι τίτλοι αξίας 8.202 εκατ. ευρώ, και εξοφλήθηκαν ομόλογα αξίας 4.352 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να προστεθούν στο χρέος 3.850 εκατ. ευρώ. Επίσης, αυξήθηκε από τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων καθώς και από τα repos. 

Από το συνολικό ποσό του χρέους των 400,28 δισ. ευρώ, τα 303,54 δισ. ευρώ, αποτελούνται από δάνεια και τα υπόλοιπα, περίπου 97 δισ. ευρώ, είναι ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Ακόμη, το υπόλοιπο των δανείων του Μηχανισμού Στήριξης, ανέρχονταν στο τέλος του Δεκεμβρίου σε 235,57 δισ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το τέλος του 2021, που ήταν 242,62 δισ. ευρώ.

Το χρέος Γενικής Κυβέρνησης

 

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν στο ακαθάριστο δημόσιο χρέος ή Χρέος Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο διαφέρει από το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης.

Για να προκύψει το χρέος Γενικής Κυβέρνησης, από το συνολικό δημόσιο χρέος αφαιρούνται:

  • Η ονομαστική αξία των κρατικών ομολόγων, που κατέχουν ασφαλιστικά ταμεία και οι ΟΤΑ και άλλοι δημόσιοι φορείς. Πρόκειται για το αποκαλούμενο ενδοκυβερνητικό χρέος, το οποίο σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού το 2022 υπολογίζονται σε 21,2 δισ. ευρώ.
  • Τα κέρματα και οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα των νομικών προσώπων, το ύψος των οποίων για το 2022, υπολογίζεται από το ΥΠΟΙΚ σε 16,1 δισ. ευρώ.

Ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν το Χρέος Γενικής κυβέρνησης να συγκρατηθεί το 2022 στο ποσό των 355 δισ. ευρώ ή στο 168,9% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, μετά την αύξηση του συνολικού χρέους, ο συγκεκριμένος στόχος τίθεται υπό αμφισβήτηση και το χρέος γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Κατάρρευσε ο Τουρισμός κάτω από το 2019

 

 

Το ανησυχητικό στοιχείο είναι πως, εκτός από την επιβάρυνση των καυσίμων, το ισοζύγιο επιβαρύνεται και από τις αθρόες εισαγωγές εμπορευματικών αγαθών, οι οποίες είναι σχεδόν διπλάσιες των εξαγωγών.

Παράλληλα, ο τουρισμός καλύπτει μεν ένα μέρος του ελλείμματος των εμπορευματικών αγαθών, πλην όμως τα στοιχεία για την πορεία του 2022 δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς ήρθαν λιγότεροι τουρίστες, σε σχέση με το 2019 που ήταν η χρονιά ρεκόρ και στόχος ήταν η υπέρβαση του στόχου.

Επίσης, οι εισπράξεις από τον τουρισμό υπολείπονται οριακά της επίδοσης του 2019, αλλά αυτό οφείλεται στον υψηλό, πληθωρισμό, που αύξησε την τουριστική δαπάνη.

Ακόμη οι εξαγωγές, σε σταθερές τιμές χωρίς την επίδραση του πληθωρισμού, εμφανίζονται μειωμένες.

Τράπεζα της Ελλάδος: Κάτω από τα επίπεδα του 2019 ο τουρισμός, μείωση των εξαγωγών σε σταθερές τιμές τον Νοέμβριο, αθρόες εισαγωγές.

Kατά 7,5 δισ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 φθάνοντας τα 17,5 δισ. ευρώ, ποσό που προσεγγίζει το 8,5% του ΑΕΠ της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αντανακλά την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 37,0% σε τρέχουσες τιμές (4,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 43,6% σε τρέχουσες τιμές (18,8% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 23,8% και 25,9% αντίστοιχα (7,3% και 17,4% σε σταθερές τιμές). Αντιθέτως το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Υπηρεσιών αυξήθηκε καθώς βελτιώθηκε σημαντικά το ταξιδιωτικό Ισοζύγιο.

Πιο αναλυτικά, Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 90,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 68,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 88,9% και το 97,2% των αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 7,5%.

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε επίσης έλλειμμα έναντι πλεονάσματος την ίδια περίοδο του 2021, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, που αντιστοιχεί στις ανάγκες για χρηματοδότηση της χώρας από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 8,2 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 14,6 δισεκ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 6,2 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 9,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση κατά 6,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,6 δισεκ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,

 sofokleousin.gr 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 

 

One thought

  1. Reblogged στις penelopap και σχολίασε
    #ΝΔ_θελατε #ΝΔ_απατεωνες #νδ_χουντα #κυβερνηση_τσιρκο #κυβερνηση_καρναβαλι #ΝΔ_ΞΕΦΤΙΛΕΣ #τι_ψηφισατε_ρε_μαλακες #Μητσοτακη_καθαρμα #ΝΔ_Χουντα #νδ_ρομπες #μητσοτακη_παραιτησου #Μητσοτακη_γαμιεσαι #ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ_ΓΑΜΙΕΣΑΙ_ΡΕ_ΜΑΛΑΚΑ #Μητσοτακης_Τελος #Κυβερνηση_Συμμορια #kolosogo

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.