Νέα Λίστα Πέτσα για το εξωτερικό – Ήδη ξένα ΜΜΕ μιλάνε για έλλειμα Δημοκρατίας και Αστυνομοκρατία (Βίντεο)

Πρόβλημα στο εξωτερικό – Ήδη μιλάνε για υποχώρηση της Δημοκρατίας κι Αστυνομοκρατία

 

Ανάγνωση του υπολοίπου