Βρέχει μίζες στην Περιφέρεια Αττικής του… γιατρού Γιώργου Πατούλη με τα Ράπιντ Τεστ στην πλάτη της Δημόσιας Υγείας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

 

Η εταιρεία AMANI SWISS, συμφερόντων Καρυπίδη, όπου ανήκει και η ΠΑΕ Άρης, έδωσε σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ τιμή για το Rapid Test  Convid-19 (rapid test) στην Περιφέρεια Αττικής με Περιφερειάρχη, τον Ιατρό στο επάγγελμα, Γιώργο Πατούλη  9,26 ευρώ όταν σε αντίστοιχο διαγωνισμό της Περιφέρειας Μακεδονίας με Περιφερειάρχη τον Απόστολο Τζιτζικώστα η εταιρία με τιμή 7,90 ευρώ έχασε τον διαγωνισμό, γιατί στην αγορά, αν ψάξει κανείς στο διαδίκτυο, μπορεί να προμηθευτεί το συγκεκριμένο rapid test με 2,30 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι για την γαλαντόμα Περιφέρεια Αττικής είναι 1.000.000 ευρώ, δηλαδή 600.000 ευρώ περισσότερα από όσα θα πλήρωνε αν αγόραζε τα τεστ από….το περίπτερο (τρόπος του λέγειν)

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση
Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών,
κ. Υπουργό Οικονομικών,
κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Καταγγελίες για υπερκοστολόγηση στην προμήθεια rapid test της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφάσισε την «Προμήθεια τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού Convid-19 (rapid test) Προϋπολογισμού 1.000.000,00€ πλέον ΦΠΑ».

Στις 8 Δεκεμβρίου η οικονομική επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια, όπως και τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με υποψήφιους αναδόχους, δηλαδή προμηθεύτριες εταιρείες. Στις 18 Δεκεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας με έγγραφό του προέκρινε τις: AMANI SWISS (CYPRUS) LIMITED, REMEDY PHARMACEUTICALS IKE και ΠΑΝΙΦΑΡΜ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι συγκεκριμένες εταιρείες προτάθηκαν μετά από έρευνα αγοράς, διότι «τηρούσαν συγκεκριμένες και απαραίτητες προϋποθέσεις όπως αυτές της επάρκειας, της αξιοπιστίας και της συμμετοχής τους σε πολλούς διαγωνισμούς του Δημοσίου». Στις 22 Δεκεμβρίου η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τους όρους της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης με τις τρεις εταιρείες παρά την καταψήφιση από συμβούλους της αντιπολίτευσης, με το σκεπτικό ότι θα γινόταν χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ενώ πρότειναν την διεξαγωγή του διαγωνισμού μέσω ανοιχτής πρόσκλησης με τρεις ημέρες δημοσιότητας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
 

Με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια rapid test δεν έγινε ποτέ δημοσίευση προκήρυξης αλλά η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε με πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, δεσμευόμενη να συμβληθεί με την εταιρεία που θα κάνει την πλέον συμφέρουσα οικονομικά πρόταση.
Η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή που είχε οριστεί συγκέντρωσε τις προσφορές και ανακήρυξε ομόφωνα ως ανάδοχο της προμήθειας την Amani Swiss, έναντι 9,26€/test, διαπιστώνοντας ότι η προσφορά της (9,31€/test χωρίς ΦΠΑ) ήταν με μικρή διαφορά (διαφορά 0,60€/test) περισσότερο συμφέρουσα από την αμέσως ακριβότερη. Συνεδριάζοντας στις 12 Ιανουαρίου, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την παραπάνω γνωμοδότηση, δίνοντας τον διαγωνισμό με φοβερά οριακή πρόταση στην εταιρεία AMANI SWISS, συμφερόντων Θεόδωρου Καρυπίδη.

Από τις εταιρίες που προσκλήθηκαν με τον κλειστό αυτό τρόπο, τρεις κατέθεσαν προσφορές: η REMEDY PHARMACEUTICALS IKE (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), η ΠΑΝΙΦΑΡΜ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ (με έδρα τα Ιωάννινα) και η AMANI SWISS (CYPRUS) LIMITED:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

• η μία δεν είχε καν ολοκληρωμένο φάκελο,

• η δεύτερη κατέθεσε προσφορά με μηδενική έκπτωση, δηλαδή στην ανώτατη τιμή που προέβλεπε ο διαγωνισμός, στα 9,90 ευρώ ανά τεμάχιο. και

• η τρίτη, που κέρδισε και τον διαγωνισμό, κατέθεσε μία ισχνή έκπτωση του 6%, με τιμή στα 9,31 ευρώ ανά τεμάχιο, η οποία στην πορεία μειώθηκε λίγο ακόμα, στα 9,26 ευρώ ανά τεμάχιο.

Επίσης, ενώ οι όροι για τις προδιαγραφές των εν λόγω τεστ ορίζουν πως θα πρέπει η κλινική ευαισθησία των τεστ να είναι πάνω από το 98% και η κλινική ειδικότητά τους άνω του 99%, το πρώτο ποσοστό επιτυγχάνεται, αλλά το δεύτερο είναι μόλις 97,32%.

Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες που αφορούν στην υπερκοστολόγηση από την εταιρεία που επελέγη από την Περιφέρεια Αττικής, για την οποία δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ίδια εταιρεία σε αντίστοιχη περίπτωση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσέφερε το ίδιο προϊόν στη τιμή των 7,98€/τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ, όπου όμως αν και ελαφρώς κατώτερη η τιμή δεν στάθηκε ικανή για να την καταστήσει ανάδοχο εκείνης της σύμβασης αφού προκρίθηκε άλλη εταιρεία με πολύ χαμηλότερη προσφορά 3,85/τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ.

Επιπλέον τα στοιχεία τα οποία προσκομίσθηκαν από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία, προκειμένου να αποδειχθεί η υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών ενώ έπρεπε να προέρχονται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης ήταν φυλλάδια των ίδιων των εταιρειών και επιπρόσθετα φαίνεται το προϊόν ότι δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί και δεν έχει συμπεριληφθεί στη σχετική λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Επειδή διαπιστώνεται μεγάλη σπατάλη της Περιφέρειας Αττικής καθώς θα μπορούσαν να διασφαλιστούν σαφώς οικονομικότερες προσφορές από τις ληφθείσες μέσω της κλειστής πρόσκλησης σε τρεις συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς.

Επειδή η κλειστή διαδικασία προμήθειας δεν υπηρετεί τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, αφού αποκλείονται από αυτή άνευ λόγου πολλές εταιρείες που μπορούν να προμηθεύσουν πιστοποιημένα rapid tests.

Επειδή η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι διάτρητη και το προϊόν υπερτιμημένο.

Επειδή με τον τρόπο αυτό δεν υπηρετούνται οι πολίτες ποιοτικά, ούτε διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
• Με ποιο κριτήριο επελέγησαν οι τρεις συγκεκριμένες εταιρείες για την απευθείας διαπραγμάτευση και όχι κάποιες άλλες;

• Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με απ’ ευθείας πρόσκληση και όχι με δημοσίευση προκήρυξης και τριήμερη ανάρτηση στη διαύγεια όπως πρότεινε η αντιπολίτευση ώστε να δοθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής εταιρειών στη διαπραγμάτευση;

• Τι μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να επαναληφθεί εκ νέου ο διαγωνισμός για να έχουμε το καλύτερο προϊόν για τους πολίτες της Αττικής, στην πιο συμφέρουσα τιμή;

• Πως προτίθεται να διασφαλίσει ότι θα επιλέγεται κάθε φορά η διαδικασία που θα εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και για την υγεία των πολιτών αλλά και για την ορθολογική διαχείριση από την Περιφέρεια Αττικής ώστε να αποφευχθούν αλόγιστες δαπάνες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ζαχαριάδης Κώστας

Χατζηγιαννάκης Μίλτιάδης

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σπίρτζης Χρήστος

Συρμαλένιος Νίκος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

One thought

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.