Πρωθυπουργός ανέμελος και Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανύπαρκτη