Διαδηλώσεις κατά της μάσκας σε όλη την Υφηλίο: Διαδηλωτές σε Βρυξέλλες, Βιέννη και Άμστερνταμ [vids]

Διαδηλώσεις κατά της μάσκας: Πολέμιοι και αρνητές των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας επιχείρησαν να διαδηλώσουν σε Βέλγιο, Αυστρία και Ολλανδία – Μαζικές συλλήψεις από τις αρχές.

Ανάγνωση του υπολοίπου

Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος, τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.

 

Ανάγνωση του υπολοίπου