Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα: Στην Ελλάδα απαγορεύεται στην Τουρκία Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα: Στην Ελλάδα απαγορεύεται επιτρέπεται (Βίντεο)

Κωνσταντινούπολη: Ο απόλυτος παραλογισμός. Αυτά ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα που δεν ακούστηκαν τα καλαντα των Χριστουγέννων στους Ελληνικούς δρόμους ενώ αντιθέτως ακούστηκαν στην Κωνσταντινούπολη και γενικότερα στην Τουρκια, σε κάθε γωνιά που υπάρχει ελληνικό στοιχείο.

 

Κάλαντα στον Πατριάρχη από το Ζωγράφειο Λύκειο και την πρόξενο Ανάγνωση του υπολοίπου