Βίντεο της «Αποστολής» για την 25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών (Βίντεο)

Βίντεο της "Αποστολής" για την 25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών (Βίντεο)
Βίντεο της «Αποστολής» για την 25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών (Βίντεο)

25 Νοεμβρίου: Ο προορισμός της «Αποστολής» είναι η θεοδίδακτη αγάπη και φιλανθρωπία. δηλαδή η ενίσχυση των λιγότερο ευνοουµένων κοινωνικών οµάδων και η βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεώς τους, µέσω της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας. Την Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών.

Ανάγνωση του υπολοίπου