ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÏÕ ÐÑÏÓÔÁÔÇ ÔÇÓ ÐÏËÅÌÉÊÇÓ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ ÓÔÇÍ ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÂÁÓÇ ÔÇÓ ÔÁÍÁÃÑÁÓ (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)

ÐôÞóåéò Áðüóôñáôùí Áîéùìáôéêþí êáé äçìïóéïãñÜöùí óôçí 114 ÐôÝñõãá ÌÜ÷çò, óôçí ÁåñïðïñéêÞ ÂÜóç ÔáíÜãñáò, óôá ðëáßóéá ôïõ åïñôáóìïý ôïõ ðñïóôÜôç ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò Áñ÷áããÝëïõ Ìé÷áÞë, ôçí ÐáñáóêåõÞ 6 Íïåìâñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.