ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÊÕÑ. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÇÍ ÓÁÍÔÏÑÉÍÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÔÏÕÑÉÓÌÏ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ãéá ôï æÞôçìá ôïõ ôïõñéóìïý ôï ÓÜââáôï 13 Éïõíßïõ 2020, óôç Óáíôïñßíç.
(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.