Η αλήθεια για τους πλειστηριασμούς [ΒΙΝΤΕΟ] @kmaravelidis @GiorgosMelingon

Κωνσταντίνος Μαραβελίδης : Το κόκκινα δάνεια, οι πιέσεις για πλειστηριασμούς και το νέο πτωχευτικό