Να μου κόβεται το μέρισμα για να διορίζεται ένας Μητσοτάκης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Να μου κόβεται το μέρισμα για να διορίζεται έναν Μητσοτάκη

Ανάγνωση του υπολοίπου

Δημήτρης Οικονόμου @dimoikono – Ο πίνακας των 60 κομματικών διοικητών που διόρισε η ΝΔ στο #KONTRA24 με την @AGiamali

 

Ανάγνωση του υπολοίπου