ÁÈÇÍÁ – ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÍÔ. ÓÁÌÁÑÁ ÌÅ ÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÏÕ ÁÆÅÑÌÐÁÚÔÆÁÍ É. ÁËÉÃÅÖ (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Ï ðñùèõðïõñãüò Áíô. ÓáìÜñáò ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò ôïõ ÁæåñìðáúôæÜí Éë÷Üí Áëßãåö óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ôçí ÄåõôÝñá 16 Éïõíßïõ 2014.
(EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.