ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ο Κυρανάκης στο KONTRA «Ο κακοί Τραπεζίτες έβαλαν τόκους στο δάνειο της ΝΔ»

Εφτασε 31 χρονών για να μάθει ότι οι Τράπεζες τοκίζουν το κεφάλαιο των Δανείων. Πόσο μάλλον των ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΩΝ. Τον καλωσορίζουμε στον καπιταλισμό.

Ανάγνωση του υπολοίπου