Ταυτόχρονη αύξηση εξαγωγών αγαθών κατά 8,2% με αύξηση στις εξαγωγές υπηρεσιών κατά 12,8% [ΠΙΝΑΚΑΣ]

At he same time exports of goods increased by 8.2%, and exports of services increased by 12.8%.

At he same time exports of goods increased by 8.2%, and exports of services increased by 12.8%.
At he same time exports of goods increased by 8.2%, and exports of services increased by 12.8%.

Ανάγνωση του υπολοίπου