ΠΥΡ και…ΠΑΓΟΣ! Η σκληρή εκπαίδευση στη ΣΜΥ στην χειμερινή διαβίωση υπό του μηδενός!

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η εξοικείωση στη διαβίωση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η επαύξηση της σωματικής και ψυχικής αντοχής

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη χειμερινή εκπαίδευση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 22 Φεβρουαρίου στο Περτούλι Τρικάλων.
Σκοπός της εκπαίδευσης, η οποία περιέλαβε αντικείμενα επιχειρησιακής και ειδικής εκπαίδευσης, με έμφαση στη διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, ήταν η εξοικείωση στη διαβίωση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην ύπαιθρο και η επαύξηση της σωματικής και ψυχικής αντοχής.

Η χειμερινή εκπαίδευση των σπουδαστών, εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, το οποίο έχει σκοπό να διαμορφώσει αυριανούς υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.

ΣΜΥ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ,ΑΛΠΙΝΙΣΤΕΣ