Φρέσκο χρήμα στην αγορά με 33 προγράμματα και (επιτέλους) ρευστότητα!

money-euro-notes-handsΗ λίστα με τα ανοιχτά χρηματοδοτικά εργαλεία, που καλύπτουν περίπου 40.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, με μέση επιδότηση 200.000 ευρώ

Δεκάδες προγράμματα που ενισχύουν επενδυτικές πρωτοβουλίες βρίσκονται στη διάθεση των επιχειρήσεων, με συνολικούς πόρους 7,5 – 8 δισ. ευρώ.
Με την χρήση και ιδίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα φτάσουν στο ποσό των 24 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για 33 προγράμματα, που παρουσιάζει σήμερα το Σin, τα οποία καλύπτουν όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων, μικρές μεσαίες, μεγάλες, αλλά και όλες τις κατηγορίες, δραστηριότητας, όπως βιομηχανία, μεταποίηση, εξαγωγικές επιχειρήσεις, πρωτογενής τομέας, υποδομές, ενέργεια, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη, νέες τεχνολογίες, καινοτομία και δημιουργικότητα, τουρισμός και ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Συνολικά θα ωφεληθούν πάνω από 40.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, αν θεωρηθεί ότι η μέση ενίσχυση θα είναι της τάξεως των 200 χιλ. ευρώ.

Τα κίνητρα καλύπτουν υφιστάμενες και νεοιδρυόμενες επιχιερήσεις και περιλαμβάνουν απευθείας επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίων ή εγγυήσεις και σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο είναι πως ανοίγουν τις πόρτες της τραπεζικής χρηματοδότησης σε χιλιάδες επιχειρήσεις, που έχουν αποκλειστεί κατά την τελευταία δεκαετία.

Κατά τη συνεδρίαση της κοινής επιτροπής συνεργασίας ανάμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, των μελών του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των διοικήσεων των τραπεζών, που πραγματοποιήθηκε χθες, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, ζητήθηκε από τις τράπεζες να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Παράλληλα ζητήθηκε από τις τράπεζες, οι οποίες και υποσχέθηκαν να ανοίξουν τους «κρουνούς» της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Στόχος είναι καταγραφεί θετικό πρόσημο στην πιστωτική επέκταση το έτος 2019, η οποία είναι αρνητική από τον Δεκέμβριο του 2010, όταν και είχε υποχωρήσει κατά 0,2%. Έκτοτε παραμένει αρνητική, και αποτελεί φρένο στην όποια προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς χωρίς τραπεζική χρηματοδότηση, δεν υπάρχουν επενδύσεις.

Στόχος είναι η άμεση επανεκκίνηση των διαδικασιών παροχής νέων πιστώσεων σε υγιείς και φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η αντιστροφή πιστωτικής συρρίκνωσης και η χρηματοδοτική στήριξη νέων, καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρηματικών σχεδίων και πρωτοβουλιών.

Από την πλευρά των τραπεζών επισημάνθηκε ότι έχει αρχίσει να ζωντανεύει η ζήτηση των δανείων από επιχειρηματίες και νοικοκυριά, κάτι που θα συνεχιστεί όσο βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα, αλλά ακόμη υπάρχει διστακτικότητα ως προς την εκταμίευση, λόγω της αρνητικής εμπειρίας από τη διόγκωση των «κόκκινων» δανείων στην τελευταία δεκαετία.

Τα 33 Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Στη διάθεση των ενδιαφερόμενων επενδυτών βρίσκονται 33 ανοιχτά προγράμματα άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης, με ποικίλα χαρακτηριστικά που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1)    Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

•    Είδος Χρηματοδότησης: Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)
•    Δομή προγράμματος: Επιμερισμού Κινδύνου
•    Συνολικά κεφάλαια: €384 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €192 εκ. Δημόσια συμμετοχή, €192 εκ. Τράπεζες
•    Όρια χρηματοδότησης:
i.    Κεφάλαια κίνησης: €10.000 – €300.000, διάρκειας 48 μηνών
ii.    Επενδυτικού σκοπού: €10.000 – €800.000, διάρκειας 5 – 12 έτη
•    Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο , μειωμένο κατά 50%
•    Χρόνος διάθεσης: Διατίθεται ήδη και θα τερματιστεί με την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

2)    ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει 3 προγράμματα)

•    Είδος Χρηματοδότησης: (α) Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)
•    Δομή προγράμματος: επιμερισμού κινδύνου
•    Συνολικά κεφάλαια: €915 εκατ. 
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €366 εκ. Δημόσια συμμετοχή, €549 εκ. Τράπεζες
•    Όρια χρηματοδότησης:
i.    Κεφάλαια κίνησης: €10.000 – €500.000, διάρκειας 24 – 60 μήνες
ii.    Επενδυτικού σκοπού: €25.000 – €1.5 εκ., διάρκειας 5 – 10 έτη
•    Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο , μειωμένο κατά 40%
•    Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

3)    ΤΕΠΙΧ ΙΙ

•    Είδος Χρηματοδότησης: (β) Εγγυοδοσία
•    Δομή προγράμματος: Χαρτοφυλάκιο Εγγυήσεων
•    Συνολικά κεφάλαια: €100 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €100 εκ. Δημόσια κεφάλαια
•    Όρια χρηματοδότησης:
i.    Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%
ii.    Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων 25%
•    Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα:
iii.    Ενέχει θέση καλύμματος στο 80% για τα χορηγούμενα τραπεζικά δάνεια.
iv.    Η υφιστάμενη δομή παροχής εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων συνεπάγεται δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου δανείων  συνολικού ύψους €500 εκ.
•    Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

4)    ΤΕΠΙΧ ΙΙ

•    Είδος Χρηματοδότησης: (γ) Μικροπίστωση
•    Δομή προγράμματος: Επιμερισμός κινδύνου
•    Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €25 εκ. Δημόσια Συμμετοχή και €25 εκ. Τράπεζες
•     Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000
•    Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κλπ.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων
•    Χρόνος διάθεσης: εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης.

5)    Δημιουργικής Βιομηχανίας I

•    Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
•    Δομή προγράμματος: Έκδοση Εγγυητικών Πράξεων
•    Συνολικά κεφάλαια: €25 εκ. 
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €25 εκ. Δημόσια Κεφάλαια
•     Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης 80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού  €25.000  – €900.000
•    Ωφελούμενοι: ΜΜΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας, κλπ
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δυνατότητα χρονικής σύζευξης τραπεζικής χρηματοδότησης και επιδότησης
•    Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

6)    Αγροδιατροφικός τομέας

•    Είδος Χρηματοδότησης: Μικρωπιστώσεις
•    Δομή προγράμματος: Επιμερισμός Κινδύνου
•    Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €40εκ. ΠΔΕ και €40 εκ. τράπεζες
•     Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000
•    Ωφελούμενοι: ΜΜΕ αγροδιατροφικού τομέα και αγρότες
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων
•    Χρόνος διάθεσης: εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης

7)    Αγροδιατροφικός τομέας , Guarantee

•    Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
•    Δομή προγράμματος: Παροχή Εγγυητικών Πράξεων
•    Συνολικά κεφάλαια: δημόσιο €70 εκ.
•    Όρια χρηματοδότησης: μεγαλύτερα των  €25.000
•    Ωφελούμενοι: Μέσω του εργαλείου αυτού, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηματοδότηση και μάλιστα με πολύ ευνοϊκού όρους. Οδηγώντας σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων, το συνολικό ύψος των οποίων μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκ. ευρώ.
•    Χρόνος διάθεσης: 2019

8)    Εργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων

•    Είδος Χρηματοδότησης: Άμεση συμμετοχή
•    Συνολικά κεφάλαια: δημόσιο €50 εκ.
•    Ωφελούμενοι: Γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, Ως κίνητρο για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση καινοτόμων επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις  ή υφιστάμενων επιχειρήσεων που θέλουν να πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εκμεταλλευθούν ευκαιρίες αύξησης των πωλήσεών τους.
•    Χρόνος διάθεσης: 2019

9)    ΕΤΕΑΝ Guarantee

•    Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
•    Δομή προγράμματος: Παροχή Εγγυητικών Πράξεων
•    Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €50 εκ. ΕΤΕΑΝ
•     Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης Δανείου 80%
•    Ωφελούμενοι: Επίκεντρο οι νέοι επιχειρηματίες, νέοι αγρότες, νέοι επιστήμονες, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα:
i.    Πρόσβαση νέων στην Τραπεζική Χρηματοδότηση με εξασφάλιση την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ
ii.    Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών Δανείων ύψους €60 εκ.
•    Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

10)    Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)

•    Είδος Χρηματοδότησης: Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία (δάνεια, εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, επιχειρηματικές συμμετοχές)
•    Δομή προγράμματος: Επιμερισμός Κινδύνου, Εγγυητικές Πράξεις,
•    Συνολικά κεφάλαια: €10 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €5 εκ. εθνικοί πόροι, €5 εκ. Διαθέσιμα Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας.
•     Όρια χρηματοδότησης: Χρηματοδότηση δανείων από €3.000 μέχρι €10.000 διάρκειας 48 μηνών, εγγυητικές πράξεις από €6.000 μέχρι €80.000 μέγιστη διάρκεια  720 ημέρες.
•    Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες και νεοσύστατες πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα τη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Γεωγραφική στόχευση
•    Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

11)    Innovation Norway

•    Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
•    Δομή προγράμματος: Εγγυητικές Πράξεις
•    Συνολικά κεφάλαια: €40 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €21,5 εκ. επιδότηση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, €21.5 εκ. τραπεζικά δάνεια εκ των οποίων τα €12 εκ. με κάλυψη εγγύησης ΕΤΕΑΝ, και €4εκ. ιδιωτική συμμετοχή.
•     Όρια χρηματοδότησης: ανώτατο όριο εγγύησης ΕΤΕΑΝ 80% των δανειακών ορίων
•    Ωφελούμενοι: καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων γαλάζια ανάπτυξη, πράσινη καινοτόμος επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες πληροφορικής (ICT)
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση περιβαλλοντολογικής καινοτομίας και απόκτηση τεχνογνωσίας στην αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρήσεων
•    Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

12)    Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση και δανειοδότηση
•    Δομή προγράμματος: Επιμερισμός κινδύνου και επιδότηση
•    Συνολικά κεφάλαια: €440 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: Εξατομικευμένη δομή στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων
•    Όρια χρηματοδότησης: Εξατομικευμένη δομή στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων
•    Ωφελούμενοι: Ιδιώτες σε ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Συνδυασμός επιδότησης με χαμηλότοκο δάνειο
•    Χρόνος διάθεσης: διατίθεται ήδη

13)    Επάνοδος επιχειρήσεων

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
•    Δομή προγράμματος: FoF
•    Συνολικά κεφάλαια:  €300
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
•     Όρια χρηματοδότησης: Από €200.000
•    Ωφελούμενοι: ΜΜΕ παραγωγής και μεταποίησης που χρίζουν χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανασυγκρότησης
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για βιώσιμη αναδιοργάνωση Ελληνικών ΜΜΕ παραγωγής και Μεταποίησης.
•    Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

14)    Εταιρικών Ομολόγων

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές μέσω ομολογιών με δικαίωμα απόληψης
•    Δομή προγράμματος: : FoF
•    Συνολικά κεφάλαια:  €640 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
•     Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
•    Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση πέραν του τραπεζικού δανεισμού
•    Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

15)    4η Βιομηχανική Επανάσταση

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
•    Δομή προγράμματος: : FoF
•    Συνολικά κεφάλαια:  €80 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
•     Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
•    Ωφελούμενοι: Νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων όπως η ρομποτική, τεχνική γονιμοποίηση, ψηφιοποίηση κλπ.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κλάδων νέας εποχής
•    Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

16)    Δημιουργικής Βιομηχανίας ΙΙ

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
•    Δομή προγράμματος: : FoF
•    Συνολικά κεφάλαια:  €70 εκ. 
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
•     Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
•    Ωφελούμενοι: ΜΜΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας, κλπ
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας.
•    Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

17)    Made in Greece

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
•    Δομή προγράμματος: : FoF
•    Συνολικά κεφάλαια:  €80 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
•     Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
•    Ωφελούμενοι: Νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών.
•    Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

18)    International Capital

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
•    Δομή προγράμματος: : Πλατφόρμα συνεπένδυσης
•    Συνολικά κεφάλαια:  €400 εκ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €200 εκ. εθνικοί πόρο, €200 εκ. Mubadala
•     Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €7 εκ. επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε ΑΚΕΣ, από €7 εκ. και άνω συνεπένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο Ελληνικών ΜΜΕ.
•    Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Συνάθροιση εθνικών και ξένων επενδύσεων.
•    Χρόνος διάθεσης: Q3 2018

19)    Εναλλακτική Ενέργεια

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
•    Δομή προγράμματος: : FoF
•    Συνολικά κεφάλαια:  υπό προσδιορισμό
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
•     Όρια χρηματοδότησης: υπό προσδιορισμό
•    Ωφελούμενοι: Ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, καινοτόμα ενεργειακά έργα.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δομημένο χρηματοδοτικό σχήμα με συνδυασμό εγγύησης και επενδύσεων.
•    Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

20)    EQYIFUND – Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
•    Δομή προγράμματος: FoF
•    Συνολικά κεφάλαια:  €1.000 εκατ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €680 εκατ. ιδιώτες επενδυτές, €200 εκατ. Δημόσια Δαπάνη, €60 εκατ.  EIF, €60 εκατ. ΕΙΒ
•     Όρια χρηματοδότησης: κατά περίπτωση
•    Ωφελούμενοι: υφιστάμενες ΜΜΕ, νεοφυείς, τεχνοβλαστούς.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη χρηματοδοτικού κενού.
•    Χρόνος διάθεσης: Η πλατφόρμα είναι ενεργή. Λειτουργούν
i.    παράθυρο Καινοτομίας (Innovation window). Στόχος  είναι να διατεθούν 139.000.000 ευρώ  μέσω των εξής τεσσάρων επενδυτικών ταμείων:  Big Pi, Metavallon, UniFund , Velocity Partners
ii.    παράθυρο Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Early Stage window) στόχος είναι να διατεθούν 61.000.000 ευρώ μέσω των εξής δύο επενδυτικών ταμείων:  Marathon, Venture Friends 400W
iii.    παράθυρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Growth window) στόχος είναι να διατεθούν 210.000.000 ευρώ μέσω των εξής τριών επενδυτικών ταμείων:  EOS Hellenic Renaissance Fund, Elikonos 2 SICAR, Synergia Hellenic Fund IV

21)    Ταμείο Υποδομών

•    Είδος Χρηματοδότησης: Δάνεια
•    Δομή προγράμματος: FoF
•    Συνολικά κεφάλαια:  €643,5 εκατ.
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €450 εκατ.  Δημόσια Δαπάνη , €193,5 εκατ. Ιδιώτες
•     Όρια χρηματοδότησης: κατά περίπτωση
•    Ωφελούμενοι: Δημόσιοι , Ιδιωτικοί Φορείς και  ΣΔΙΤ  που θα υλοποιήσουν μικρά και μεσαία έργα, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης.
•    Χρόνος διάθεσης: Q1/2019

22)    Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α Κύκλος)

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: €75 εκ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €60 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €15 εκ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    5.000 έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.
ii.    Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
•    Ωφελούμενοι: Οι πληρούντες συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
i.    Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
ii.    Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών
iii.    Συνεργατικά σχήματα των ανωτέρω i και ii
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση κατά 100% λειτουργικών δαπανών  ή και δαπάνης παγίων
•    Χρόνος διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

23)    Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €64 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €16 εκ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    5.000 έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση,  έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.
ii.    Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
•    Ωφελούμενοι:  Αυτοί που πληρούν  συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους
i.    Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
ii.    μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), οι οποίοι θα διακόψουν τη μισθωτή εργασία τους
iii.    Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα
iv.    Συνεργατικά σχήματα των ανωτέρω i , ii και iii

•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση κατά 100% λειτουργικών δαπανών  ή και δαπάνης παγίων
•    Χρόνος διάθεσης: Σε εξέλιξη η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

24)    Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 116 εκ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €93 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €23 εκ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    15.000 έως 60.000 ευρώ
ii.    Επιδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
•    Ωφελούμενοι:
i.    Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
ii.    Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι θα διακόψουν την τρέχουσα επαγγελματική τους δραστηριότητα και, θα συμμετάσχουν σε συνεργατικό σχήμα, το οποίο θα δραστηριοποιηθεί υποχρεωτικά σε άλλη επιλέξιμη δραστηριότητα.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση κατά 100% λειτουργικών δαπανών  ή και δαπάνης παγίων
•    Χρόνος διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

25)    Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 110 εκ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €88 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €22 εκ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από  15.000 έως 150.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων του 2015
ii.    Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
•    Ωφελούμενοι:  Υφιστάμενες & νέες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό
i.    Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
ii.    Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: χρηματοδότηση υφιστάμενου ή νέου μισθολογικού κόστους μέχρι 40% του π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου  ή  μέχρι 24.000€ για 2 ΕΜΕ.
•    Χρόνος διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

26)    Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 310 εκ.  Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €248 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €62 εκ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από  15.000 έως 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων του 2015
ii.    Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
•    Ωφελούμενοι:  Υφιστάμενες & νέες  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στους τομείς  Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Ενέργεια,  Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα και διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ.
i.    Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
ii.    Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: χρηματοδότηση υφιστάμενου ή νέου μισθολογικού κόστους μέχρι 40% του π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου  ή  μέχρι 24.000€ για 2 ΕΜΕ.
•    Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη  η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

27)    Επιχειρούμε Έξω

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 50 εκ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €40 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €10 εκ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ
o    Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ
o    Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ
o    Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ
ii.    Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
•    Ωφελούμενοι:  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
i.    έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
ii.    διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
iii.    παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
iv.    αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
    Συγκριτικό πλεονέκτημα:
i.    Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
ii.    Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
iii.    Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.

•    Χρόνος διάθεσης: Η δράση είναι ενεργή. Είναι σε εξέλιξη  η υποβολή/αξιολόγηση  των επιχειρηματικών σχεδίων.

28)    Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 120 εκ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €96 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €24 εκ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
iii.    Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από   25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ που αφορούν στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
iv.    Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.
•    Ωφελούμενοι:  ΜΜΕ που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
i.    Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
ii.    Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα και να διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: χρηματοδότηση του 45% ή του 50% της επένδυσης
•    Χρόνος διάθεσης Είναι σε εξέλιξη  η αξιολόγηση  των επιχειρηματικών σχεδίων.

29)    Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 150 εκ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €120 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €30 εκ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
ii.    Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
•    Ωφελούμενοι:  Μεσαίες επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στους τομείς  Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Ενέργεια,  Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα και οι  οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
i.    έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
ii.    διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ .
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα:
iv.    Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
v.    Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
vi.    Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
vii.    Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.
•    Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη  η υποβολή  των επιχειρηματικών σχεδίων.

30)    Ψηφιακό Άλμα

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 50 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €40 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €10 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
ii.    Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
•    Ωφελούμενοι:  MME  οι  οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
i.    έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017
ii.    διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα:
i.     Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
ii.    Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.
•    Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη  η υποβολή  των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι και  την 31.10.2018.

31)    Ψηφιακό Βήμα

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 50 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €40 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €10 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
ii.    Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
•    Ωφελούμενοι:  MME  οι  οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
i.    έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017
ii.    διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα:
i.     Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
ii.    Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.
•    Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη  η υποβολή  των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι και  την 31.10.2018.

32)    Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 400 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €320 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €80 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 30.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ.
ii.    Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης και κυμαίνεται από 50-80%.
•    Ωφελούμενοι:  Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς  Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Ενέργεια,  Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα, Τουρισμός (ΚΑΔ 55.10) και οι  οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
i.    έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
ii.    διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο για δράση ΚΑΔ.
iii.     διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα:
i.    Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
ii.    Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
iii.    Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
iv.    Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.
•    Χρόνος διάθεσης: Θα δημοσιευτεί άμεσα.

33)    Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 22,5 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €18 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €4,5 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια  έως 2.500.000 ευρώ.
ii.    Το ποσοστό ενίσχυσης είναι το προβλεπόμενο από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
•    Ωφελούμενοι:  νέοι  και υφιστάμενοι ΣΣ που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά/κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός).
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προβλέπεται η χρηματοδότηση έργα για την ανάπτυξη/ μεγέθυνση του ΣΣ και συνεργατικών έργων μεταξύ των μελών του cluster στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
•    Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το Q4/2018.

34)    Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

•    Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
•    Δομή προγράμματος:
•    Συνολικά κεφάλαια: € 20 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
•    Διάρθρωση κεφαλαίων: €16 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €2 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
•     Όρια χρηματοδότησης:
i.    Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια  250.000€ έως 2.500.000 ευρώ.
ii.    Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.
•    Ωφελούμενοι:  Υφιστάμενες,  νέες και οι υπό σύσταση ΜΜΕ υπό τον όρο ότι θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ που αφορούν στην αξιοποίηση αποβλήτων ιδίων ή/και τρίτων μέσω της ανάκτησης α’ υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
•    Συγκριτικό πλεονέκτημα: Ενίσχυση μισθολογικού κόστους νέων εργαζομένων σε μειονεκτική θέση & ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
•    Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το Q4/2018.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.