Αλέξης «Θα αναβαθμίσουμε τα F-16 με ένα ποσό που δεν θα ξεπεράσει το €1,1 δισ. για την ελληνική πλευρά»

Ανάγνωση του υπολοίπου