ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ #skai_xeftiles >>>> 0 x 12 = 6.116

946 X 12 = 11.352

+ 6.116 που προσθέτει ο #SKAI_xeftiles για προπαγάνδα = 17.468