«Καθημερινά γράφεται Ἱστορία» του Παναγιώτη Λιάκου

1940
Στίς μέρες μας δέν ἔλαχε πόλεμος – τουλάχιστον ἀπό αὐτούς πού κηρύσσονται ἐπισήμως. Παρά ταῦτα εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά μαχόμαστε. Ανάγνωση του υπολοίπου