Υπόθεση Τσατάνη: Η πολιτεία να πείσει τους πολίτες ότι ουδείς βρίσκεται πλέον στο απυρόβλητο

justice

Οι μεθοδεύσεις τύπου Τσατάνη – Βενιζέλου δεν προσβάλλουν πλέον μόνον το πολίτευμα αλλά ολόκληρη την κοινωνία.

Εδώ και τώρα η πολιτεία πρέπει να στείλει αυστηρό μήνυμα ότι ΟΥΔΕΙΣ μπορεί να παραμένει στο απυρόβλητο. Ούτε η κυρία Τσατάνη ούτε κανείς άλλος δεν μπορεί να χαίρει καθεστώς ατιμωρησίας και ασυλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Πειθαρχική δίωξη σε Τσατάνη, ξανανοίγει η δικογραφία Βγενόπουλου

Η κα Τσατάνη εμφανίστηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής λέγοντας με στόμφο ότι δεν εμφανίζεται ως φυσικό πρόσωπο, αλλά εκπροσωπεί την δικαιοσύνη!

Ποιά;

Η κα Τσατάνη που παρουσιάζει συνεχή προσκόμματα στο έργο της Επιτροπής και δεν…ανταποκρίνεται στα αιτήματα της.

Επιδεικνύοντας έτσι μία σταθερά απαξιωτική και παράτυπη συμπεριφορά της απέναντι στο θεσμικό ρόλο της Επιτροπής, η οποία ξεπέρασε τα όρια του θράσους με το αίτημά της να παρουσιαστεί ως μάρτυρας μαζί με τους συνηγόρους της!

Πράγμα πρωτοφανές για την ιστορία του κοινοβουλίου όπου ούτε κατηγορούμενοι για βαρύτατα κακουργήματα δεν είχαν αποτολμήσει. Πρωτοφανής όμως είναι και η περίπτωση της κυρίας Τσατάνη και δικαιολογημένος ο πανικός της.

Η κα Τσατάνη, αρχικά, αρνήθηκε να στείλει αντίγραφα της δικογραφίας Βγενόπουλο και του πορίσματος αρχειοθέτησης της επικαλούμενη το άρθρο 147 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας την αρχή της μυστικότητας.

Πώς λοιπόν η ίδια η Εισαγγελέας αιτιολογεί την κάμψη της αρχής της μυστικότητας  έναντι ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ που μετά την κατακραυγή, ο Βενιζέλος ως νονός, τους βάπτισε «βοηθούς»; Όλα αυτά φυσικά παράλληλα με την άρνηση της να παραστεί ενώπιον της επιτροπής και έπειτα να απαιτήσει από την επιτροπή να την επισκεφθεί στο γραφείο της!

Τελικά, ήρθε στην Επιτροπή με τους συνηγόρους της εκτός της αιθούσης της Επιτροπής, καθώς ορθά και νόμιμα δεν τους επετράπη η είσοδος, όπως επιβάλλεται  από τον Κανονισμό της Βουλής.

Ο λόγος που δέχτηκε τελικά, να παρουσιαστεί στην Επιτροπή,ήταν η στήριξη Βενιζέλου, Αθανασίου, Βορίδη, Τραγάκη κλπ οι οποίοι φαίνεται να έχουν αναλάβει την προστασία της, αντί της προστασίας των Ελλήνων πολιτών τους οποίους εκπροσωπούν σε αυτά τα έδρανα.

Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν επιτρέπεται ένας δικηγόρος, που βαπτίζεται από τον κύριο Βενιζέλο ως «βαστάζος ή κομιστής εγγράφων» να αναλάβει τέτοιον ρόλο προς βοήθεια της Τσατάνη που καλείται ως μάρτυρας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η ίδια η κα Τσατάνη μάλιστα στην αίτηση που κατέθεσε μετά το βάπτισμα, δηλώνει ότι τους χρειάζεται για χρήση τυχόν αποδεικτικών εγγράφων κατά τις απαντήσεις της προς την Επιτροπή!

ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ!

Η «Τύχη» όμως παίζει ρόλο στα καζίνο και σε χαρτοπαιχτικές λέσχες. όχι στην επιτροπή της βουλής/

Και φυσικά οι ρόλοι του βαστάζου – κομιστή δεν μπορούν να ανατεθούν σε εν ενεργεία δικηγόρο γιατί αντίκεινται στις γενικές και ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013):

«Αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα του δικηγόρου και διαγράφεται από το μητρώο του συλλόγου του οποίου είναι μέλος: ε) Εκείνος που ασκεί άλλο επάγγελμα, και ιδιαίτερα εμπόρου ή μεσίτη, καθώς και κάθε άλλη εργασία, υπηρεσία ή απασχόληση που δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα.»

«Επιτρέπεται στον δικηγόρο, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει: η) Να εκτελεί έργα πραγματογνώμονα ή τεχνικού συμβούλου.»

Επίσης και το άρθρο 140 παράγραφος 1 περίπτωση ε’ του Κώδικα Δικηγόρων με τίτλο «Πειθαρχικά παραπτώματα», αναφέρει ότι:«1. Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια και καταλογιστή πράξη, ενέργεια ή παράλειψη του δικηγόρου στο πλαίσιο του λειτουργήματός του ή και έξω από αυτό, εφόσον αυτή: ε) θίγει το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος.»

Πως λοιπόν και οι ίδιοι, οι ακριβοπληρωμένοι, πασίγνωστοι δικηγόροι δέχονται να παραβούν κάθε αρχή του επαγγέλματος τους και να παραστήσουν τους κομιστές εγγράφων για λογαριασμό της κυρίας Τσατάνη; Πως θέτουν σε τέτοιον κίνδυνο την καριέρα τους; Για ποιό τίμημα στα αλήθεια; Κάποιο αόριστο ηθικό, το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αφού η καταστρατήγηση των κανονισμών του κοινοβουλίου και του Κώδικα δικηγόρων, μόνον σε ηθικούς λόγους δεν παραπέμπει.

Θα παρασταθούν λοιπόν αμισθί; Διότι η κυρία Τσατάνη με τον πενιχρό της μισθό, αποκλείεται να μπορεί να καλύψει κάποια τέτοια επαγγελματική συνεργασία, χωρίς αντίκρυσμα μάλιστα. Δεν υπάρχει προηγούμενο δικηγόρου που να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο του βοηθού σε μαρτυρία ατόμου ενώπιον Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής, ώστε να γνωρίζουμε εάν γίνεται με το «αζημίωτο».

Πως λοιπόν δέχονται άπαντες, η κυρία Τσατάνη και οι δικηγόροι με όποιον ρόλο και αν παρουσιάζονται να καταστρατηγήσουν τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ όπου με απόλυτη σαφήνεια που δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας προβλέπει τα κάτωθι:

«Η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Η επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων και την εξουσία κλήσης και εξέτασης προσώπων με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 146 και 147.»

Σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Κανονισμού της Βουλής, με τίτλο «Συλλογή πληροφοριών και εγγράφων», το οποίο στις παραγράφους 1 και 2 αναφέρει ότι: «1. H εξεταστική επιτρoπή έχει δικαίωμα να ζητεί πρoφoρικές ή γραπτές πληρoφoρίες από δημόσιες αρχές, διoικήσεις νoμικών πρoσώπων δημόσιoυ και ιδιωτικoύ δικαίoυ, καθώς και από τoυς πoλίτες, με τoυς όρoυς των επόμενων διατάξεων τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ.» , και «2. H εξεταστική επιτρoπή έχει δικαίωμα να ζητεί να πρoσκoμιστoύν δημόσια και άλλα έγγραφα πoυ υπάρχoυν στα αρχεία τoυ Kράτoυς.»

Και στο Άρθρο 147: «Προσφυγή σε άλλα αποδεικτικά μέσα» στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι: «1. H επιτρoπή έχει δικαίωμα να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες, να ενεργεί αυτoψία ή να διατάσσει πραγματoγνωμoσύνη με τoυς όρoυς και τις διατυπώσεις πoυ πρoβλέπoνται από τις διατάξεις τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας».

Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δεν υπάρχει πρόβλεψη για εξέταση μάρτυρα με τη βοήθεια συνηγόρου του ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου και με οποιαδήποτε ιδιότητα (εκτός βέβαια από την περίπτωση του διερμηνέα, παιδοψυχολόγου και του νόμιμου εκπροσώπου για ανηλίκους). Οπότε, οι μάρτυρες δεν εξετάζονται έχοντας τον δικηγόρο τους δίπλα. Και πολύ περισσότερο δεν εξετάζονται έχοντας δίπλα τους βοηθό, βαστάζο ή κομιστή εγγράφων.

Είχαν όμως το θράσος να υποστηρίξουν ότι και ο Υπουργός ως μάρτυρας καταθέτει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνοδευόμενος από ειδικό επιστημονικό συνεργάτη που είναι και δικηγόρος. ιδιότητα που όμως είναι θεσμοθετημένη και πλήρως νομικά κατοχυρωμένη από τον Δικηγορικό Σύλλογο και από τον Κανονισμό της Βουλής και από τον νομο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 8 περίπτωση στ’ του Κώδικα Δικηγόρων με τίτλο «Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο»

«Επιτρέπεται στον δικηγόρο, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει: στ) Να είναι διορισμένος σε θέση μετακλητή στη Βουλή, σε γραφεία υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων, σε θέση μέλους της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και Επιστημονικών Συνεργατών βουλευτών.»

Ακόμη και ο Κώδικας Δικηγόρων λοιπόν έχει προβλέψει και επιτρέπει την περίπτωση ειδικού συνεργάτη του Υπουργού. Και όχι απλώς την επιτρέπει, αλλά την χαρακτηρίζει ως πλήρως συμβατή με το δικηγορικό λειτούργημα.

Η μάρτυρας που τυγχάνει και Εισαγγελέας και δηλώνει ότι χρειάζεται βοήθεια στη διαχείριση των εγγράφων της, ενώ έχει φροντίσει να επικαλεστεί την εφαρμογή του άρθρου 147 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για να μην δώσει την δικογραφία Βγενόπουλου στην επιτροπή. Και τώρα μας λέει ότι θα δώσει σε «απλούς βαστάζους» ή δικηγόρους ή όπως αλλιώς τους βαπτίζει πρόσβαση στα ίδια έγγραφα; Διότι πέραν του δισέλιδου υπομνήματος της που προφανώς δεν χρειάζεται βοήθεια για να το προσκομίσει, πέραν της δικογραφίας Βγενόπουλου, δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα.

Η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία, οι θεσμοί λοιπόν οφείλουν να καταδείξουν ότι συμπεριφορές τύπου Τσατάνη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Και όλοι πρέπει να πάρουν το μήνυμα.

One thought

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.