ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ «ΜΠΑΜΠΗΔΩΝ» στην ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων!

justice-is-blind-statue-2ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Αθήνα, 10-6-2016

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση προς συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕ, που προέκυψε από τις εκλογές της 22ας και 29ης Μαΐου 2016, καταθέσαμε εγγράφως, κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασης, τις προτάσεις και απόψεις μας οι οποίες είναι οι εξής:

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εκλογών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, όπως έχει διαμορφωθεί διαχρονικά, είναι ότι οι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο κατέρχονται σχηματίζοντας μεταξύ τους ομάδες αποτελούμενες από οκτώ, κατά κανόνα, ή και λιγότερους δικαστικούς λειτουργούς. Ειδικότερα: Πριν από τις εκλογές κάθε μία ομάδα δηλώνει, καταρχήν, ρητά ενώπιον του Δικαστικού Σώματος ποιος εκ των μελών της κατέρχεται ως υποψήφιος Πρόεδρος της Ενώσεως, όπως έγινε και στις πρόσφατες εκλογές, ενώ, επίσης θεωρείται από όλους ως αυτονόητο ότι όλοι οι υποψήφιοι της κάθε ομάδας θεωρούν ως ηθική τους δέσμευση απέναντι στο Σώμα, εφόσον εκλεγούν, να επιλέγουν ως Πρόεδρο τον επικεφαλής της ομάδας τους, στοιχείο, που συνεκτιμάται από τους συναδέλφους κατά την ψηφοφορία. Το ενιαίο, δε, ψηφοδέλτιο καθιερώθηκε προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα στους συναδέλφους να επιλέγουν πρόσωπα, που μπορεί και να μην ανήκουν στην ίδια ομάδα. Απόδειξη, δε, αυτού, το γεγονός ότι στην καταστατική γενική συνέλευση του Δεκεμβρίου 2015 η πρόταση για την κατάργηση του ενιαίου ψηφοδελτίου απορρίφθηκε από το σύνολο σχεδόν του Σώματος. Το Δικαστικό, λοιπόν, Σώμα πριν από κάθε εκλογική διαδικασία γνωρίζει και έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι, ποιες οι ομάδες – τάσεις των υποψηφίων, όπως επίσης και το πρόσωπο του υποψήφιου Προέδρου, που θα υποστηριχθεί από κάθε ομάδα υποψηφίων στις μετέπειτα εσωτερικές διαδικασίες για εκλογή Προέδρου, στοιχεία που, όπως προαναφέρθηκε, παίζουν καθοριστικό ρόλο, κοντά στα άλλα, στην κρίση των συναδέλφων κατά τις εκλογές. Βάσει, δε, των ανωτέρω αρχών, η πλειοψηφία, που σχηματίζεται από κάποια ομάδα μετά τις εκλογές είτε αυτή είναι απόλυτη είτε σχετική και στις προκείμενες εκλογές η σχετική πλειοψηφία των επτά εδρών της ομάδας του Προέδρου Εφετών κ. Χρήστου Τζανερρίκου, που υπολείπεται μόνο κατά μία έδρα της απόλυτης πλειοψηφίας, υποδηλώνει σαφώς τη βούληση του Δικαστικού Σώματος Πρόεδρος της Ενώσεως να είναι όποιος, έχει συγκεντρώσει την πλειοψηφία των εδρών μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και που η υποψηφιότητά του, ως Προέδρου, είχε γνωστοποιηθεί δημοσίως πριν από τις εκλογές ανεξαρτήτως των σταυρών, που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος Πρόεδρος. Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της σταυροδοσίας, που έλαβε η ομάδα του Προέδρου Εφετών κ. Τζανερρίκου ανήλθε σε 3.842 σταυρούς και των λοιπών μικρών ομάδων (κ. Σεβαστίδη, κ. Σαλάτα και κ. Λυμπερόπουλου) σε 2.161, 2.902 και 2.612 σταυρούς, αντιστοίχως. Επισημαίνεται, δε και αυτό είναι και το κυριότερο όλων, ότι η πρόταση, που τέθηκε, κατά την καταστατική γενική συνέλευση της ΕΔΕ το Δεκέμβριο του 2015 η εκλογή του Προέδρου να γίνεται με χωριστό ψηφοδέλτιο και άρα, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, με βάση το ποιος υποψήφιος θα συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους απορρίφθηκε από το σύνολο, σχεδόν, του Σώματος, που επικύρωσε με τον τρόπο αυτό την πάγια βούληση του η εκλογή του Προέδρου να συναρτάται με τον αριθμό των μελών, που η κάθε ομάδα εκλέγει στο διοικητικό συμβούλιο, κάθε, δε, διαφοροποίηση ως προς το ζήτημα αυτό παρακάμπτει de facto την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Δεν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζουμε ότι οι πρόσφατες εκλογές έστειλαν και ένα μήνυμα συνεργασίας των ομάδων αφού καμία εξ αυτών δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία. Στην περίπτωση, όμως, αυτή είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία θα πρέπει να έχει ως βάση την ομάδα της πλειοψηφίας σε συνάρτηση βέβαια και με τον αριθμό των ψήφων των εκλεγέντων μελών του ΔΣ, διότι αυτό επιτάσσει η δημοκρατική αρχή και η εκφρασθείσα βούληση των συναδέλφων στην κάλπη. Θα έπρεπε δηλαδή να ληφθεί πρωτίστως υπόψη η πλειοψηφία των επτά εδρών της ομάδας του Προέδρου Εφετών κ. Χρήστου Τζανερρίκου, στην οποία, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, θα έπρεπε να αντιστοιχούν τουλάχιστον οι τρεις θέσεις του Προεδρείου, συμπεριλαμβανομένης οπωσδήποτε και αυτής του Προέδρου της Ενώσεως, στοιχείο, που αγνοήθηκε παντελώς από τις άλλες τρεις μικρές ομάδες (3+3+2), όπως επίσης αγνοήθηκε παντελώς κάθε πρόταση για συζήτηση επί του ζητήματος της συνεργασίας πριν από την ψηφοφορία, που τέθηκε από την ομάδα μας. Τα γεγονότα αυτά συνιστούν καταφανώς κατάφωρη παραβίαση πάγιων δημοκρατικών και πλειοψηφικών αρχών, που ισχύουν στις εκλογές της Ενώσεως, όπως επίσης και κάθε έννοιας δικαστικής και συνδικαλιστικής δεοντολογίας, πρωτίστως, δε, παραβιάζουν και αλλοιώνουν κατάφωρα την εκφρασθείσα βούληση του Δικαστικού Σώματος κατά τις εκλογές. Απόδειξη, δε, του ότι όλα τελικώς ήταν προαποφασισμένα από τις ανωτέρω τρεις μικρές ομάδες αποτελεί το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα, να γίνεται δηλαδή πρόταση – γνωστοποίηση προς τα μέλη πριν από κάθε ψηφοφορία του προσώπου, που προτείνεται για την κάθε μία θέση του Προεδρείου, αλλά όλα τα μέλη των ως άνω τριών μικρών ομάδων χωρίς εμφανή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόηση ενώπιον του Συλλογικού Οργάνου, αφού αυτή προφανώς είχε προηγηθεί, ψήφιζαν από κοινού τα εκλεγέντα πρόσωπα του Προεδρείου, έχοντας αγνοήσει, ως προαναφέρθηκε, κάθε πρόταση της πλειοψηφούσας ομάδας για ενότητα και συνεργασία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντεισαγγελέας Εφετών κ. Ευάγγελος Κασαλιάς και σε ένδειξη έντονης διαμαρτυρίας τόσο για την ακολουθηθείσα ως άνω διαδικασία, όσο και για τη γενικότερη παραβίαση του εκλογικού αποτελέσματος αποχώρησε από τη διαδικασία διότι, επιπλέον των ανωτέρω, είναι η πρώτη φορά που δεν εδόθη θέση στο Προεδρείο στον εκπρόσωπο του Εισαγγελικού Κλάδου.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την ως άνω μεθόδευση ως αντικείμενη σε βασικούς κανόνες δικαστικής δεοντολογίας και δημοκρατικών αρχών, η οποία καταδεικνύει ότι οι συνάδελφοι των τριών μικρών ομάδων κάθε άλλο παρά από πνεύμα συνεργασίας και ενότητας διακατέχονται. Διαβεβαιώνουμε, δε, όλους τους συναδέλφους ότι θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε με συνέπεια λόγων και πράξεων και με πίστη στις αξίες και στις παραδόσεις του Δικαστικού Σώματος, τιμώντας την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλουν μέχρι σήμερα.

Χρήστος Τζανερρίκος, Πρόεδρος Εφετών
Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης
Ευάγγελος Κασαλιάς, Αντεισαγγελέας Εφετών
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης
Ματίνα Γκαρά, Ειρηνοδίκης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.