ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ-Ο Γεωργιάδης ποσταρει ΙΣΚΡΑ. Το Μαύρο Μέτωπο υπάρχει. Τι δεν κατάλαβες;

image