ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΟ MEGA ! @RachelMakri @MEGAmou @MEGAgegonota

ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΠΗΡΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ…


…ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ!


Να σημειωθει οτι ο ηρωϊκος εισαγγελέας Πεπόνης με το που άνοιξε την διερεύνηση των δανείων, “εξαϋλωθηκε”!

Που ειναι λοιπον ο φάκελος;

20131030-231212.jpg

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό (για τη Δημόσια Τηλεόραση)

ΘΕΜΑ: «Απαξίωση και κλείσιμο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης προς όφελος προβληματικών μεγαλοεπιχειρηματιών;»

Σε συνέχεια των με με αρ. πρωτ. 13157/1277/19-07-2013 και 1886/244/23.9.2013ερωτήσεων αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων σχετικά με οφειλές της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ με διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία, προς το Ταμείο

 

Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας, δημοσιευμάτωνστον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με την χορήγηση, από την τράπεζα Alphabank, ομολογιακού δανείου ποσού 10.000.000 € στην Ανώνυμη Εταιρεία «Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία» συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία Γιώργου Μπόμπολα και μελετώντας τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τόσο της «Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία» όσο και της Θυγατρικής της «Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» με διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL», προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την χορήγηση του δανείου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσίευμα του Olympia.gr στις 3/9/2013,σχετικά με την χορήγηση του ομολογιακού δανείου από την τράπεζα alpha bank, «Πραγματικό “κατόρθωμα”, αφού οι μετοχές της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», έχουν υπαχθεί από 8/1/2011 στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010!!!» και συνεχίζει το δημοσίευμα «Προφανώς η Alpha Bank θεωρεί πως η εταιρεία θα ανακάμψει αφού η κυβέρνηση ορκίζεται πως το success story θα απογειώσει την οικονομία και μαζί την Πήγασος».

Σε σχέση με την προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου, δημοσίευμα της ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν τα εξής: «Στη σύναψη προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου με την Alpha Bank, επταετούς διάρκειας, καθαρού ποσού εκδόσεως 10 εκατ. ευρώ, προέβη η Πήγασος Εκδοτική ΑΕ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ονομαστική αξία (κεφαλαίου) ανέρχεται συνολικά σε 16.059.097,00 ευρώ και διαιρείται σε 16.059.097 κοινές, ανώνυμες ομολογίες, μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης και τιμής εκδόσεως υπό το άρτιο ίσης με 0,6227 ευρώ εκάστης». Στο τέλος του άρθρου αναφέρεται και ο γενικός και αόριστος σκοπός χρησιμοποίησης του ομολογιακού δανείου ως εξής: «Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας»

Σε δημοσίευμα του Κέρδος online στις 29.8.2013 αναφέρεται : «Στη συμπίεση του λειτουργικού κόστους συνεχίζουν να επικεντρώνονται οι προσπάθειες της διοίκησης της εισηγμένης εταιρείας Πήγασος Εκδοτική ΑΕ, οι μετοχές της οποίας έχουν υπαχθεί από 8/1/2011 στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010. Οι ζημίες αποδίδονται στις συνέπειες των συνεχιζόμενων τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από διαφήμιση. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση επιδιώκει τη χρηματοδοτική αναδιάρθρωση της εταιρείας μέσω της αύξησης κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και αναδιαπραγμάτευσης του δανεισμού, διατηρώντας τη πεποίθηση για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών».

Ακόμα σε δημοσίευμα της 31ης Μάιου 2013 αναφέρεται στην διαρκή συμπίεση της «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.» ως εξής: «Στη μείωση του κόστους επιμένει να επικεντρώνεται η διοίκηση της «Πήγασος Εκδοτική ΑΕ», ειδικά μετά τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, επιδιώκεται η χρηματοδοτική αναδιάρθρωση, μέσω αύξησης κεφαλαίου (ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013) και αναδιαπραγμάτευσης του δανεισμού, διατηρούμενης της πεποίθησης για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της «Πήγασος Εκδοτική ΑΕ» έχουν υπαχθεί, από 08/01/2011, στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010. Οι ζημίες αποδίδονται στις συνέπειες των συνεχιζόμενων τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου, που προέρχονται, κυρίως, από διαφήμιση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους να μη σημάνει νέες μειώσεις μισθών και απολύσεις».

Πέρα όμως από τα δεκάδες δημοσιεύματα υπάρχουν και οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τόσο της «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.» όσο και της Θυγατρικής της «Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» με διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL», από τις οποίες μπορεί κανείς να αντλήσει αρκετά στοιχεία που αφορούν στην βιωσιμότητα η μη των εν λόγω εταιρειών.

Συγκεκριμένα στην σελίδα 28, της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.» στην οποία υπάρχει η κατάσταση οικονομικής θέσης (ισολογισμός), διαπιστώνει κανείς πως στις 31/12/2012 ο όμιλος έχει σωρευμένες ζημίες 161.932.594,06 € και αρνητικά ίδια κεφάλαια 33.426.505,56 €. Στην ίδια σελίδα απεικονίζεται και ο δανεισμός του ομίλου ο οποίος ανέρχεται σε 164.371.487,77 € που διακρίνεται σε μακροπρόθεσμο αξίας 25.623.363,69 € και βραχυπρόθεσμο αξίας 138.748.124,08 €. Ακολουθεί η σύνοψη των μακροπρόθεσμων (σελ. 73 ετήσιας οικονομικής έκθεση) και οι σημειώσεις των βραχυπρόθεσμων (σελ 78 ετήσιας οικονομικής έκθεση) δανείων του ομίλου «Πήγασος Εκδοτικής Α.Ε.:

Περαιτέρω στην σελίδα 27 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, όπου απεικονίζεται η κατάσταση συνολικού εισοδήματος (κατάσταση αποτελεσμάτων) διαπιστώνεται πως όμιλος σε ετήσια βάση παράγει τεράστιες ζημίες μετά την αφαίρεση των φόρων οι οποίες ανήρθαν το 2011 σε 64.905.252,01 και το 2012 σε 41.243.040,54.

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως ο όμιλος δεν είναι βιώσιμος κάτι που επιβεβαιώνεται από την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος στην έμφαση θεμάτων της Έκθεσής του (στην σελ. 26 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Ομίλου Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.) αναφέρει τα παρακάτω:

«Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:


Στη σημείωση 1 «Γενική πληροφόρηση – Συνέχιση Δραστηριότητας» όπου γίνεται αναφορά για ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης και για μέτρα που λαμβάνει η Διοίκηση για την αντιμετώπιση της. Το γεγονός αυτό είναι ένδειξη ουσιώδους αβεβαιότητας και μπορεί να συνιστά αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους».

Επιπλέον ανάλογη είναι και η εικόνα της Θυγατρικής του Ομίλου «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.» της «Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» με διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL».

Συγκεκριμένα στην ετήσια οικονομική έκθεση του «MEGA CHANNEL» η κατάσταση οικονομικής θέσης (ισολογισμός), δείχνει πως στις 31/12/2012 ο όμιλος έχει σωρευμένες ζημίες 49.830.596 € και η εταιρεία 50.736.238 €. Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τον όμιλο να έχει δανειστεί ποσά που ανέρχονται σε 98.000.000 € όπως απεικονίζονται στον πίνακα ο οποίος βρίσκεται στην σελ. 3 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του «MEGA CHANNEL».

Περαιτέρω στις σελίδες 24 και 25 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, όπου απεικονίζεται η κατάσταση συνολικού εισοδήματος (κατάσταση αποτελεσμάτων) του ομίλου και της εταιρείας αντίστοιχα διαπιστώνουμε πως όμιλος σε ετήσια βάση παράγει ζημίες άνω των 20 εκ. € καθώς ανήρθαν το 2011 σε 20.497.281 € και το 2012 σε 22.207.660. Ίδια εικόνα έχει η εταιρεία με ζημιές 21.886.140 το 2011 και 22.341.506 το 2012. Όπως και στον βασικό μέτοχο Πήγασο Εκδοτική Α.Ε.» ο οποίος κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών του «MEGA CHANNEL» (14.071.313 μετοχές, 27,92% ποσοστό συμμετοχής), το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως ο όμιλος δεν είναι βιώσιμος κάτι που επιβεβαιώνεται από την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος στην έμφαση θεμάτων της Έκθεσής του (στην σελ. 23 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του «MEGA CHANNEL») αναφέρει τα παρακάτω:

«Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 «Γενική πληροφόρηση – Συνέχιση Δραστηριότητας» των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά για το ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης και για μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της. Το Θέμα αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότηταςπου μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της

Στην γνώμη μας δεν διατυπώνουμε επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό».

Προχωρώντας λίγο ακόμα και αναλογιζόμενοι πως γίνεται σε μια χώρα μη βιώσιμες επιχειρήσεις που επιπρόσθετα όπως προκύπτει και από την απάντηση ις σε σχετική ερώτηση να χρωστούν επιπλέον και χιλιάδες ευρώ στο δημόσιο να ενισχύονται ως προς την ρευστότητά τους με ποσά 10εκατομμυριών ευρώ ψάξαμε και τις οικονομικές καταστάσεις της παρανόμως κλεισμένης «Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία» με Δ.Τ. «ΕΡΤ Α.Ε.», θέλοντας να κάνουμε ένα παραλληλισμό σε σχέση με την βιωσιμότητα και την εξυγίανση της που ήταν με βάση την Κυβέρνηση ο κύριος λόγος της βίαιης διακοπής της λειτουργίας της. Με λύπη μας διαπιστώσαμε πως παρανόμως δεν έχουν αναρτηθεί πουθενά (ούτε καν στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου), έστω οι περιληπτικές οικονομικές καταστάσεις τόσο της 31ης Δεκεμβρίου 2012 όσο και της περιόδου έναρξης εκκαθάρισης όπως προβλέπεται από τον νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Παρόλα αυτά βρήκαμε την ετήσια οικονομική έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2011 η οποία είναι αναρτημένη στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Β49Θ46ΨΧ9Υ-2ΔΠ και μα δίνει αρκετές πληροφορίες για το αν η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση ήταν Βιώσιμη και για το αν είχε μπει σε διαδικασία εξυγίανσης.

Συγκεκριμένα στην σελίδα 28 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην κατάσταση οικονομικής θέσης (ισολογισμός) παρατηρούμε πως από η εταιρεία κατάφερε μέσα σε μόλις δύο χρόνια να μειώσει τις ζημιές της από τις 133.227 χιλ. € στις 31/12/2009 στις 71.216 χιλ. € την 31η Δεκεμβρίου 2011, έχοντας αντίστοιχα θετικά ίδια κεφάλαια 126.284 χιλ. € το 2009 και 190.295 χιλ. € το 2011. Σε σχέση με τον δανεισμό της Εταιρείας διαπιστώνουμε πως στις 31/12/2010 η ΕΡΤ είχε συνολικό ποσό 30.000 χιλ. € (15.000 χιλ € μακροπρόθεσμό και 15.000 χιλ. € βραχυπρόθεσμο) τον οποίο μέσα σε ένα χρόνο τον μείωσε κατά 75% !!! καθώς στις 31/12/2011 το αντίστοιχο ποσό ανήρθε σε μόλις 7.500 χιλ. € (βραχυπρόθεσμος δανεισμός).

Επιπλέον στην σελίδα 29 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην οποία βρίσκεται η κατάσταση συνολικού εισοδήματος (κατάσταση αποτελεσμάτων) διαπιστώνουμε πως η εταιρεία για δύο συνεχόμενες χρήσεις ήταν κερδοφόρα κατά μέσο όρο πάνω από 31 εκ. €. Σε απόλυτα μεγέθη βλέπουμε πως το 2010 η ΕΡΤ είχε κέρδη μετά από φόρους 20.097 χιλ. €. Ενώ εντυπωσιακό είναι πως στο επόμενο έτος κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τα κέρδη χρήσης καθώς το 2011 αυτά ανήρθαν σε 41.914 χιλ. €.

Ως αναφορά την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή η οποία βρίσκεται στις σελίδες 4 και 5 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης εστιάζει στα κάτωθι:

«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι όπως αναφέρεται και στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία λογιστικοποιεί το έσοδο από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για λογαριασμό της από την ΔΕΗ Α.Ε. σε ταμειακή βάση λόγω των ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την πληροφόρηση για το σύνολο της οφειλής (για το ανταποδοτικό τέλος) κατά την στιγμή δημιουργίας του εσόδου. Η παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 έχει ως αποτέλεσμα την μη απεικόνιση του εσόδου από το ανταποδοτικό τέλος σε δεδουλευμένη βάση και την μη εμφάνιση στις Οικονομικές Καταστάσεις του συνολικού ποσού της απαίτησης από την ΔΕΗ, καθώς και των απομειώσεων για τις τυχόν επισφάλειες που συνδέονται με την παραπάνω απαίτηση.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι η εταιρεία ανήκει στο δημόσιο τομέα και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσής του που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορεί να επιδράσουν στο μέλλον σημαντικά την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματά της, με τρόπο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσής μας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλα Θέματα

1) Η ελεγχόμενη εταιρεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 καταρτίζει για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

2) Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 9η Ιουνίου 2011 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας μη σχηματισμού πρόβλεψης ζημιάς για την μη είσπραξη απαιτήσεων καθώς και για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Κατά την κλειόμενη χρήση έχει διενεργηθεί από την εταιρεία η σχετική πρόβλεψη για ενδεχόμενη μη είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων. Επιπλέον, στα πλαίσια των προσαρμογών της μετάβασης των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις».

Μελετώντας την παραπάνω έκθεση Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή διαπιστώνουμε έναν οργανισμό ο οποίος κινούνταν μάλλον προς την σωστή κατεύθυνση παρόλα αυτά επιβραβεύθηκε με το μαύρο. Από την άλλη διαπιστώνουμε πως όμιλοι εταιρειών μη βιώσιμων ενισχύουν την ρευστότητά τους μέσω της τραπεζικής αγοράς την στιγμή που χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώσιμες είναι αποκλεισμένες από τον δανεισμό.

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα πως μια εταιρεία και ο όμιλος της η οποία με βάση την επίσημη Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή παρουσιάζει ενδείξεις αμφιβολίας για την ικανότητα τους να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους, και ενώ χρωστούν χιλιάδες ευρώ στο δημόσιο, τα οποία έπρεπε να εισπραχθούν σύμφωνα με τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, να μπορούν να δανείζονται με τόση ευκολία.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1)
Αληθεύουν τα στοιχεία που περιγράφονται στα αναφερόμενα δημοσιεύματα;

2)
Με ποια λογική χορηγήθηκε στην «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε. το αναφερόμενο ομολογιακό δάνειο την στιγμή που η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρει πως αυτή παρουσιάζει σοβαρές ενδείξεις αμφιβολίας ικανότητας συνέχισης της δραστηριότητας της;

3)
Ποια είναι η θέση της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή του τραπεζικού συστήματος, για την χορήγηση του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου, καθώς επίσης και για τον συνολικό δανεισμό τόσο της «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.» όσο και της Θυγατρικής της «Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» με διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL»;

4)
Την ώρα που υγιείς επιχειρήσεις χαρακτηρισμένες ως βιώσιμες είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό κάθε μορφής, ακόμα και ως προς την έκδοση εγγυητικών επιστολών, πως είναι δυνατόν και με ποια τραπεζικά κριτήρια εγκρίθηκε η αναχρηματοδότηση όπως και η δανειακή χορήγηση στοMEGA ΑΕ κατά 98 εκ ευρώ και μάλιστα με πρόσθετη χορήγηση ρευστότητας ποσού 10εκατ. Ευρώ, τα οποία χορηγήθηκαν επιπρόσθετα από την προαναφερθείσα αναχρηματοδότηση;

5)
Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η τράπεζα της Ελλάδος μέχρι σήμερα σχετικά με την αναχρηματοδότηση του συγκεκριμένου <<θαλασσοδανείου>> και τι κυρώσεις επέβαλε στην τράπεζα που το χορήγησε;

6)
Υπάρχουν εγγυήσεις οι οποίες διασφαλίζουν την αποπληρωμή του συνολικού δανεισμού τόσο της «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.» όσο και της Θυγατρικής της«Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» με διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL»; Και αν ναι, ποιες είναι αυτές;

7)
Αν ναι, είναι ανάλογες των συνηθισμένων εγγυήσεων που ζητούν οι τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις τόσο ποιοτικά όσο και ποιοτικά;

8)
Για ποιόν λόγο δεν έχουν αναρτηθεί πουθενά, οι οικονομικές καταστάσεις τόσο της 31ης Δεκεμβρίου 2012 όσο και της περιόδου έναρξης εκκαθάρισηςτης «ΕΡΤ Α.Ε.» όπως προβλέπεται από τον νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών;

9)
Έχουν συνταχθεί οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις; α) Αν ναι πότε προβλέπεται να αναρτηθούν στο Εθνικό Τυπογραφείο και στο Διαύγεια; β) Αν όχι για ποιόν λόγο και πότε προβλέπεται να συνταχθούν και εν συνεχεία να αναρτηθούν όπως προβλέπει ο Νόμος;

10)
Σκοπεύει το Υπουργείο δικαιοσύνης να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί αν συντρέχει η περίπτωση του δόλου και των τυχών ποινικών ευθυνών από την μη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων όπως προβλέπει ο νόμος;

Επίσης ζητείται η κατάθεση στην Εθνική αντιπροσωπεία όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν όσα απορρέουν και προκύπτουν από τα παραπάνω ερωτήματα.

Αθήνα, 30/10/2013

Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μακρή Ραχήλ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.