ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! NOMOΣ 4052:»Οι παράνομα διαμένοντες..μπορούν να απασχολούνται»…στις ΕΟΖ

«…Οι παράνομα διαμένοντες …..  μπορούν να απασχολούνται…!»

της Χριστίνας Ντούβαλη
Ανεξάρτητoi Έλληνες B’Πειραιά*

Νόμος  ύπ.άριθμ. 4052

Σεπτέμβριος 19, 2012

Στις   19/09/2012 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ.Πάνος Παναγιωτόπουλος,ανακοινώνει το κλείσιμο και τη συγχώνευση 55 – 57 στρατοπέδων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.(σκοπός η μείωση δαπανών του υπουργείου Άμυνας).

Μέρες, πριν την ανακοίνωση του υπουργού, ο δήμαρχος Αθηναίων κ.Καμίνης, μιλά για την μετατροπή περισσότερων από ενός στρατοπέδων της Αθήνας,σε κέντρα φιλοξενίας λαθρομεταναστών.

ΟΜΩΣ Η ΔΟΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ….

Μάρτιος 2012.

Εκδίδεται ΦΕΚ (αρ.φύλλου, 41) που αναφέρεται σε αρµοδιότητες Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου«Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του EFSF (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας,της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας».

Φτάνοντας στο κεφάλαιο ΙΓ’ με θέμα :

« εναρμόνηση της ελληνικής νομοθετικής προς την 2009/52/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όσον αφορά τα μέτρα και τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών που απασχολούν  παράνομα, διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου (διευκρινίζουν, να ξέρουμε τι μας γίνετε, βρε αδερφέ) να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση

τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 80, το οποίο αναφέρεται στους εργοδότες που απασχολούν ή θα απασχολήσουν πολίτες από τρίτες χώρες:

 «1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι εργοδότες υποχρεούνται:

     α) να αξιώνουν από τους πολίτες τρίτων χωρών την κατοχή και υποβολή σε αυτούς έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλου έγκυρου τίτλου διαμονής για την ανάληψη της  απασχόλησης,

     β) να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαμονής ή άλλου τίτλου διαμονής στη διάθεση των αρμόδιων αρχών  τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης, με σκοπό πιθανή επιθεώρηση

     γ) να ενημερώνουν αμελλητί  τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές για την πρόσληψη και την έναρξη της απασχόλησης πολίτη τρίτης χώρας.»

Σκέφτομαι, κάτι πάει να γίνει. Ισως περιοριστεί το κακό. Μπορεί να μπει κάποια τάξη  στο θέμα λαθρομετανάστευση.

Αμ δε σφάξανε!

Διότι, λίγο παρακάτω,στο Β’ μέρος, στο άρθρο 84,το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας των «ευρωπαίων εταίρων» μας, που αναφέρεται στους εργοδότες που απασχολούν πολίτες τρίτων χωρών, γράφει το εξής:

«Οι παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή των οποίων έχει ανασταλλεί, μπορούν να απασχολούνται μόνο εφόσον τους επιτραπεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 5  του άρθρου 37  του ν. 3907/2011. »

Από εδώ και κάτω αρχίζει το «ζουμί» της υπόθεσης, που ονομάζεται λαθρομετανάστευση και η «λύση» αυτής ! ! !

Νόμος 3907/2011,άρθρο 37 παράγραφος 5 :

   «Σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν με ίδιους πόρους ή μέσα ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, απολαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής, στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς  προσωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δημόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα  και γενικότερα ότι καλύπτουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες, μπορεί να επιτραπεί, μετά από σχετική άδεια, να απασχολούνται ως μισθωτοί σε τομείς απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές της  Χώρας»

Δηλαδή ! Στρατόπεδα συγκέντρωσης λαθρομεταναστών! 

ΚΑΙ ΕΟΖ !

ΚΑΙ  «νομιμοποίηση»  όλων όσοι, παράνομα, κυκλοφορούν στη χώρα!

  « Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από  πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι τομείς απασχόλησης και οι περιοχές της Χώρας όπου μπορούν να ασχολούνται ως μισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων έχει αναβληθεί η απομάκρυνση,το καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας εργασίας όργανα*(βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Επιτροπές Μετανάστευσης) καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του χρόνου αναβολής της απομάκρυνσης ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστημα διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3838/2010 περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια ή στην περίπτωση εφαρμογής διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση σε καθεστώς  μακροχρόνιας διαμονής.»

Οι δοσίλογοι που κυβερνούν  και οι προκάτοχοι τους, ναι, ναι, τα συνεταιράκια της διαφθοράς, οι συμμαθητές, κουμπάροι, παρακούμπαροι, παρανυφάκια, κλέφτες, κλεφταράδες και παλιοκλεφταρέοι, «στήνουν» με το σχεδιασμό του «Καλλικράτη»και την εφαρμογή του πλέον, τις προϋποθέσεις για το «ξεπούλημα» και τη διχοτόμηση της Ελλάδας.

Στο νόμο 3907/2011 «περιγράφουν» όχι μόνο τις ΕΟΖ  …..

«…συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας,καθορισμένοι τομείς απασχόλησης, καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης όροι και προϋποθέσεις…»

 

όχι μόνο πως αυτές θα «προκύπτουν» (με προεδρικό διάταγμα,βεβαίως βεβαίως(!)κατ’όπιν προτάσεων συγκεκριμένων υπουργείων)

…..αλλά και το ποιοι και πως θα εργάζονται εκεί !!!!

Μα φυσικά, οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί ! ! ! !

Με άδειες διαμονής για εξαρτημένη εργασία ως μετακλητοί !!!** (δηλ.καθ’όλα νόμιμοι).

Τόσο Απλά, Τόσο Ανήθικα, Τόσο Μεθοδευμένα, Τόσο Γρήγορα ! ! !

Κανείς δεν κάνει  λόγο  για το πόσο «κοστίζουν» οι λαθρομετανάστες στο Κράτος.

Κανείς δεν κάνει κουβέντα  για τα θέματα  υψίστης εθνικής σημασίας που θα προκύψουν, σε Θράκη,’ Ηπειρο,  Αιγαίο.

Οι «συγκυβερνώντες» δείχνουν υπέρμετρο ζήλο στην άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν αναθέσει οι ξένες δυνάμεις κατοχής της χώρας, «στοιβάζοντας» με το νόμο αυτό  τα «φτηνά εργατικά χέρια» σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, δίνοντας στην παράνομη  δουλεμπορία κάλυψη και νομιμοποίηση.Οι αριστεροσοσιαλίζοντες «προοδευτικοί» χώροι,προτιμούν να μιλούν για ρατσιστές παρά  για  δουλεμπόρους. Γιατί άραγε ;

Μήπως δεν γνωρίζουν τι σημαίνει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία;

Εισαγωγή  φτηνών  εργατικών χεριών !!!

Κόβω το δικαίωμα στην εργασία από τους ‘Ελληνες και τους νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μετανάστες.

 Αλλά, ξέχασα.. οι προοδευτικοί  και κατά  τ’ άλλα φιλεύσπλαχνοι αριστεροσοσιαλιστές θα «λύσουν» το πρόβλημα  της  παράνομης μετανάστευσης με  «ταξιδιωτικά έγγραφα».

Απ’ οσο βέβαια, μπορώ να γνωρίζω, το μόνο ταξιδιωτικό έγγραφο, που μπορεί να χορηγήσει το ελληνικό κράτος είναι το ελληνικό διαβατήριο ή η ελληνική ταυτότητα  μόνο σε ‘Ελληνες πολίτες.

 ‘ΑΡΑ, θα προβούν  σε  «ελληνοποιήσεις»  !!!!!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

*Επιτροπές Μετανάστευσης.

              ‘Εργο τους, είναι η διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας.

«Σε κάθε νομό της Περιφέρειας συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία αποτελείται από τέσσερις υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας είναι ο προϊστάμενός της,  ο οποίος και προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής. Για την Περιφέρεια Αττικής, συνιστάται μία Επιτροπή για κάθε αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της, ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής και ο γραμματέας είναι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.»

Με την «άγαστη» συνεργασία των Μ.Κ.Ο., πάντα !

** Μόλις δύο χρόνια μετά την ψήφιση του Ν. 3386/2005 ο Νομοθέτης εισήγαγε τον Ν. 3536/2007 με επικεφαλίδα «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»με σκοπό τη διευκόλυνση των υπηκόων τρίτων χωρών, την επίλυση των προβλημάτων εκείνων που δεν οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά τους και εν τέλει την ομαλότερη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Ως μετάκληση νοείται η διαδικασία, κατά την οποία καθίσταται δυνατή η είσοδος και διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης.»

* Η Χριστίνα Ντούβαλη, είναι Πολιτευτής της Β’Πειραιά και μέλος της Επιτροπής Εργασιακών των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων»

ΠΗΓΗ : netakias.wordpress.com

Google+.

 

19 thoughts

 1. Παράθεμα: Νόμος 4052
 2. Λοιπόν κυρία μου,
  Ἐπειδή δέν μ’ ἀρέσουν οἱ σάλτσες καί τά ξεκαρφώματα, ἔχω δώσει ἐδῶ καί καιρό διευθύνσεις καί ὀνόματα γιά τό τί συμβαίνει μέ τίς ΕΟΖ, εἰδικά σέ Θράκη, Ἀν. Μακεδονία κλπ, ἀλλά…ΜΟΚΟ ὁ μεγάλος πατριώτης…
  Δέν τόλμησε ΠΟΤΕ νά βγεῖ νά μέ ἀντικρούσει…βέβαια τόν «καταλαβαίνω»…
  Τελευταῖα γιά νά μοῦ/σᾶς ρίξει στάχτη στά μάτια, ἀμόλυσε τόν Κουίκ νά μᾶς πεῖ ΤΙ;
  Νά ἀνακαλύψει τήν ταχινόπιττα;
  Ιδοῦ λοιπόν ἡ Ρόδος, ἰδοῦ καί τό πήδημα…
  Ἔχεις κότσια νά…τούς πηδήξεις;
  Γιατί ἀλλιῶς, ἐμένα ΔΕΝ μέ πείθεις.

  Πᾶρε νἄχεις ν’ ἀσχολεῖσαι λοιπόν…

  http://olympia.gr/2012/09/04/1-357/#comment-873885

  http://olympia.gr/2012/08/21/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1/#comment-857026

  http://olympia.gr/2012/08/21/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1/#comment-857064

  http://olympia.gr/2012/08/08/%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%87%CE%B1%CF%82/#comment-841745

  http://olympia.gr/2012/08/03/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BA-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD-%CE%B7-%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BA/#comment-835940

  καί δέν θά συνεχίσω…

  ΥΓ. Ἀλήθεια, ἡ γνώμη σας, ΑΝ ἔχετε, γιά τήν Μίκα…μας καί τόν στρατηγικό σύμβουλο τοῦ προέδρου σου καί Πάνου…μας, τόν κ. Εὐλύγιστο Λυγερό;

  Μου αρέσει!

  1. Αγαπητέ Μιχαήλ.

   Εκτός από το να γυρνάς τα μπλοκ και να πυροβολείς στον Αέρα με τα προσωπικά σου, έχεις κάτι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ να πεις?

   Το να κρίνεις τους άλλους, είναι το εύκολο, το πιο απλό, όταν κρινουμε τους άλλους κρύβουμε το εγώ μας, για να μη κριθούμε εμείς…

   Απο αυτά που γράφεις καταλαβαίνουμε ότι :

   Α) Εχεις Προσωπικό πρόβλημα με το κ.Καμμένο, πάρε τηλέφωνο και πές του ότι θες. Εδώ δεν είναι η Αννίτα.
   Β) Εχεις πρόβλημα με τους Ανεξάρτητους Ελληνες; Ειναι επίσης προσωπικό;
   Γ) Σίγουρα έχεις προσωπικό με τον Λυγερό.
   Δ) Η κυρία μάλλον είναι collateral και βρήκες αφορμή να πεις τις ατάκες σου.
   Γιατί δεν βλέπω να διαφωνούμε πουθενά με το άρθρο, απλώς θέλεις το Copyright?

   1) Για την ΑΟΖ/ΕΟΖ και το Προξενείο ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΓΙ ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ!
   2) Οι ΑΝΕΛ προσπαθούν να ενώσουν τους Ελλήνες, από όλους τους χώρους με μόνο ΟΡΟ την Εθνική Αντιπρόταση και την Ιδρυτική Διακύρηξη. Οριζόντια από όλους τους πολιτικούς χώρους. Αριστερούς, Δεξιούς, Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, Αν αρχίσουμε πάλι μου βρωμάει ο ένας κι άλλος, δεν αξίζει να σωθούμε. ΤΕΛΟΣ !
   3) Αν ο Λυγερός πει την γνώμη του, μας κάνει…Λυγερούς; Διαφωνείς στο x ή ψ γράψε ένα υπομνημα με τις δικές σου προτάσεις ΚΑΙ ΠΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ! (Αυτά τα Ευλίγιστα ειρωνικά σχόλια είναι λόγια του Αέρα και τα προσωπικά δεν μας αφορούν.)
   4) Εχεις ανάγκη λεφτά και δεν σου έδωσαν, όπως διάβασε σε παρακάτω σχόλιο; Να κάνουμε ερανο.

   Το κλασσικό ελάττωμα του Ελληνα, όλοι οι άλλοι είναι μαλάκες εκτός από τον εαυτό μας….κι εσύ αυτο κάνεις.

   Η θα μάθουμε να μιλάμε, να διαφωνούμε και να αποφασίζουμε ΟΛΟΙ μαζι ή θα μας φάνε λάχανο.

   Απο Κριτική έχουμε Βαρεθεί. Ασε το πληκτρολόγιο κι έλα στο Συνταγμα φέρε τις προτάσεις σου κι έλα να πολεμήσουμε και να γνωριστούμε ΜΑΖΙ.

   Εχθρούς έχω δόξα το θεο πολλούς, την συγκυβέρνηση, τα ΜΜΕ, τους Πατριώτες τύπου Αδωνι και Ρεπούση.

   Τώρα ψάχνω φίλους να πολεμήσουμε. Διάλεξε.

   ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΝΤΑΙ ΛΑΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΕΛΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ http://tinyurl.com/9ceysx5

   Αλλιώς τρολλάρεις…. και το κάνεις καλά…

   Διατελώ Υμέτερος,

   Netakias

   Μου αρέσει!

  2. Για να τελειώνουμε με τον Μιχαήλ.

   Είμαι στα blog από το 2006. Εδώ στο Olympia οι περισσότεροι με γνωρίζεται, τα troll τα έχουμε φάει στη μάπα από τα πρώτα χρόνια το blogging.

   O Μιχαήλ είναι γυρολόγος που πετάει άσχετες κι άσφαιρες κατηγορίες για το Καμμένο, αν είχε το παραμικρό θα τον είχε κρεμάσει προ πολλού στα Μανταλάκια, όπως θα κάναμε κι όλοι μας σαν blogger για οποιοδήποτε.

   Εχει προσωπικά, δικαίωμα του, αλλά όλες οι κατηγορίες είναι πομφόλυγες να ασχολούνται οι άσχετοι.

   Εδώ ο κόσμος καίγεται κι ο Μιχαήλ χτενίζεται, αν έχει κάτι να το πει, τα υπονοούμενα είναι για τις γκόμενες (και τους συνωμοσιολόγους )

   I rest my case….

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.