Ἐσύ, πόσους θά …»αὐτοκτονήσεις» μέ τή ψῆφο σου;


Γράφει ὁ Πύρινος Λόγιος


Ἕλληνες, ἀδέρφια μου!
Οὐδείς πλέον μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι ὅλα ὅσα ἔγιναν τά τελευταῖα 2 χρόνια ἦταν ἐντελῶς τυχαῖα καί ὀφείλονται καί μόνον στήν…ἀμέριστη βλακεία τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ. Ὄχι. Ὑπάρχουν στοιχεῖα πού τεκμηριώνουν τό ὅτι ὁ Γεώργιος Α. Παπανδρέου, ὦς ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ὑπῆρξε φορέας (δέν λέω ἐμπνευστής γιατί τό ἀποκλείω λόγω «βλακείας») ἑνός προμελετημένου σχεδίου γιά νά φέρει τά πράγματα ὦς ἐδῶ γιά τόν τόπο. Οἱ δηλώσεις τοῦ τόσο προεκλογικά, ὅσο καί λίγο μετά τήν ἐκλογή του, ὅσο καί τά γεγονότα τῶν ἀποκαλύψεων πού ἀκολούθησαν τούς τελευταίους μῆνες, ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τό ἀληθές. Προμελετημένο σχέδιο οἰκονομικῆς δολοφονίας μίας χώρας καί – πιθανῶς – ἑνός νομίσματος, σχέδιο πού εἶχε ἐκπονηθεῖ στούς ὑπόγειους ὀρόφους τοῦ κτιρίου τοῦ ΔΝΤ καί στά σαλόνια τῶν ἀπόρθητων ξενοδοχειακῶν μονάδων τῆς λέσχης Μπίλντελμπερκ, τῆς ὁποίας εἶναι μέλος.

Τίποτε ἀπό τά γεγονότα τῶν τελευταίων 2 ἐτῶν δέν συνέβησαν τυχαῖα. Οὔτε ὑπῆρξαν προϊόντα λανθασμένων χειρισμῶν ἀπό κυβερνητικά στελέχη ἤ ἀκόμη κι ἄπ τόν ἴδιο. Ὑπῆρξαν ἀπόλυτα στρατηγικά σχεδιασμένες κινήσεις, μέ ὑπολογισμούς περί τοῦ ἀποτελέσματος γιά τήν κάθε μία καί ἀσφαλῶς καί τῆς τελικῆς πράξεως. Δέν μπορῶ νά ξέρω ποιό θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς τελευταίας πράξης, ἀλλά ἕνα εἶναι σίγουρο, κάτ΄ἐμέ. Ὅτι ἡ πατρίδα μας πλέον βρίσκεται στό χάος. Καί πολύ δύσκολα θά βγεῖ ἀπό αὐτό.

Οἱ στρατηγικές κινήσεις τοῦ σχεδίου πού ἀκολούθησε ὁ Παπανδρέου ἦταν στήν οὐσία τούς τέσσερις:

Πρῶτον, λοιδωρία καί κατασυκοφάντηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τῆς κατάστασης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέσω – δῆθεν – ἀγανακτισμένων δηλώσεων δικῶν του ἤ τῶν βασικῶν στελεχῶν του, μέ στόχο τήν ἀποσταθεροποίηση, τήν αὔξηση τῶν spreads καί τήν ἐκτίναξη τῶν CDS καί τήν ὑποβάθμιση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπό τούς διεθνεῖς οἴκους.

Δεύτερον, τό μαγείρεμα τῶν στοιχείων τῆς ΕΛΣΤΑΤ μέ στόχο τήν παρουσίαση ψευδῶν στοιχείων, οὕτως ὥστε νά θορυβηθοῦν γιά τά καλά οἱ ἀγορές καί νά ἀναγκαστεῖ ἡ Εὐρώπη νά ἀποδεχτεῖ τήν ἐπέμβαση τοῦ ΔΝΤ.

Τρίτον, νά ἐξαναγκαστεῖ ἡ χώρα, μέσα στόν πανικό τῆς ἐπικείμενης οἰκονομικῆς κατάρρευσης, νά ἀποδεχτεῖ μνημόνιο οἰκονομικῆς σταθερότητας, μέ ἐπαχθεῖς γιά τή χώρα ὄρους καί – τό ζητούμενο – ἐκχώρηση Ἐθνικῆς Κυριαρχίας καί περιουσίας. Αὐτή ἡ τρίτη κίνηση εἶχε ἐπίσης καί ὦς παράμετρο τήν γενική ἀποσταθεροποίηση τῆς εὐρωζώνης, μία ἀποσταθεροποίηση πού θά ἔφερνε στήν ἐπιφάνεια καί τήν πραγματική κατάσταση καί ἄλλων «ἀδύναμων» χωρῶν καί τό ντόμινο πού θά ἀκολουθοῦσε, θά ἔφερνε πρό τετελεσμένου ὅλους τους εὐρωπαίους – μή προετοιμασμένους γιά κάτι τέτοιο – ἡγέτες.

Τέταρτον, τήν πλήρη βύθιση τῆς χώρας στήν ὕφεση, τήν ἀνεργία καί τή φτώχεια, οὕτως ὥστε νά μποροῦν οἱ ξένοι οἰκονομικοί δολοφόνοι νά τήν κατακερματίσουν καί νά ἐκμεταλλευθοῦν τόν πλοῦτο της, ὀρυκτό, ὑπερθαλάσσιο καί ὑποθαλάσσιο, τήν ἀκίνητη περιουσία της καί τό ἐργατικό της δυναμικό σέ ἐξευτελιστικές τιμές, καθιστώντας τήν τό πρῶτο «πειραματόζωο» γιά τήν ἐπικείμενη ἐπιβολή μίας παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Οἱ δηλώσεις – κατά καιρούς – ἄλλωστε τοῦ ἴδιου του Παπανδρέου περί τῆς ἀνάγκης μίας παγκόσμιας διακυβέρνησης, δέν ἤσαν καθόλου τυχαῖες. Ἦταν κι αὐτές μέρος τοῦ σχεδίου, γιά τήν – ἀσυνείδητη – προετοιμασία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιά κάτι τό ὁποῖο θά ἦταν τελικῶς ὁ ἀναπόφευκτος στόχος αὐτῆς τῆς σφοδρῆς οἰκονομικῆς ἀποσταθεροποίησης.

Τό μέγα ζητούμενο ὅμως εἶναι ὁ λαός. Αὐτός ὁ ὑπερήφανος λαός, πού ἔχει ὑπομείνει τά πάντα ἀπό τόν ἀπίθανο αὐτόν ἄνθρωπο. Ποιές θά εἶναι οἱ ἀντιδράσεις του; Τί θά ἐπιλέξει στίς ἐπικείμενες ἐκλογές; Θά ἐπιλέξει «ἀντικατάσταση» ἀπλῶς τῆς παρούσας κατάστασης, μέ ὁδηγό αὐτή τή φορά τόν ἕτερο …καππαδόκη τοῦ διεφθαρμένου παλαιοκομματισμοῦ ἤ θά στηρίξει (ἐπιτέλους) ἀνεξάρτητες πατριωτικές κινήσεις, οἱ ὁποῖες καί θά καθίσουν μαζί του στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων, προκειμένου νά βγεῖ μία «ἐθνική κυβέρνηση» πού θά ἀναλάβει καί τό κόστος τῆς παλινόρθωσης τῆς χώρας ἀπό τήν ΠΑΣΟΚική λαίλαπα;

Πολλά θά παιχτοῦν τίς τελευταῖες μέρες καί ἀσφαλῶς μέγιστο ρόλο θά παίξει καί ἡ κατεύθυνση πού θά δείξουν τά ΜΜΕ. Ἄν αὐτοί ἐπιλέξουν νά ἐπιβάλλουν τή «λύση Σαμαρά», εἶναι σχεδόν βέβαιο ὅτι θά γίνουμε καί πάλι στό ἴδιο ἔργο θεατές. Ἄν τά πράγματα δέν μείνουν ἐκεῖ, τότε ἔχουμε ἐλπίδες νά δοῦμε νέες πολιτικές δυνάμεις στή Βουλή καί νέους, ἄφθαρτους πολιτικούς πού θά βάλουν βαθιά τό μαχαίρι στό κόκκαλο. Γιά τό καλό της πατρίδας καί ὅλων μας.

Εἶναι ἴσως, Η ΠΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ!
Ἄν κινηθοῦμε συνετά ΤΩΡΑ, τά ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΟΛΑ!
Ἄν ἀδιαφορήσουμε, ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΛΑ!

Σκεφτεῖτε τά παιδιά σας Ἕλληνες! Σκεφτεῖτε τά ἐγγόνια σας! Σκεφτεῖτε τό μέλλον μας σάν λαός! ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ; Μία πατρίδα κουρελιασμένη; Μία πατρίδα καταλερωμένη καί ἐξευτελισμένη; Θέλετε νά καταδικάσετε τά παιδιά σας στήν αἰώνια ξενητιά;
Αὐτά εἶναι τά παιδιά σας, τά ἐγγόνια σας, οἱ κόρες καί οἱ γιοί σας! Ἐμεῖς, ἐσείς, ὅλο τό Ἔθνος!
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

Αὐτά τά παιδιά, πού ἀγωνιοῦν γιά τό δικό τους αὔριο, βλέποντας ΕΜΑΣ νά καθόμαστε μέ παχύ κῶλο στόν καναπέ μή μπορώντας νά ἀντιδράσουμε στό ξεπούλημα τῆς γῆς μας, φεύγουν γιά ἄλλες πατρίδες!
Φεύγουν, ὄπως ἔφευγαν τότε μέ τό πάρσιμο τῆς Πόλης ἀπό τούς Ἀγαρηνούς, ὄπως τότε μέ τή τούρκικη σκλαβιά, ὄπως τότε μέ τή καταστροφή τοῦ εἰκοσιδυό, ὄπως τότε στά χρόνια της μεγάλης φτώχειας τοῦ 50 καί τοῦ 60… Πόσοι ἀπό αὐτούς γύρισαν; Λίγοι ἀδέρφια, πολύ λίγοι! Σχεδόν ΚΑΝΕΙΣ! Ποιός ἔχασε τότε ἀδέρφια; Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΝΑΧΑ! Πού ἔγινε πιό φτωχή καί πιό ταπεινωμένη!

Αὐτοί πού ἔμειναν πίσω ὅμως πολέμησαν καί τή ξανασήκωσαν τή πατρίδα, γιατί ΥΠΗΡΧΕ ΑΚΟΜΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΝ!

Αὔριο ἐμεῖς πιά, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ!

Καλόν Ἀγώνα καί Καλῆ Λευτεριά Ἕλληνες!

http://logioshermes.blogspot.com/2012/04/blog-post_8007.html
http://logioshermes.blogspot.com/2012/04/blog-post_8007.html

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.