Εκει που αφόδευσε ο Σοσιαλισμός….Το επίμαχο άρθρο 37 για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Εκεί που έχεσε ο Σοσιαλισμός, φύτρωσε το ΠαSSoK.- netakias

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Άρθρο 36

1. Προκειμένου περί του προσωπικού που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση
της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο
2007–2013 (ΕΣΠΑ) που προκηρύσσεται και ελέγχεται από
Διαχειριστική Αρχή του Δημοσίου, το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί την εποπτεία και
τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής συμμετεχόντων/ωφελουμένων
από τους δικαιούχους φορείς των ανωτέρω προγραμμάτων, ιδίως ως
προς την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης, τον έλεγχο της
νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι
φορείς καθώς και την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι
συμμετέχοντες κατά των ανωτέρω πινάκων.
2. Για την άσκηση της κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητας δύνανται να
εφαρμόζονται αναλόγως, στο πλαίσιο της οικείας Πρόσκλησης της
Διαχειριστικής Αρχής προς τους Δικαιούχους, όπως αυτή εξειδικεύεται
στην Πρόσκληση – Ενημέρωση προς τους δυνητικά ωφελούμενους, οι
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) όπως ισχύει.

Άρθρο 37


Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων


1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 (Α΄27) αντικαθίσταται
ως εξής:

« 5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται, κατά
σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της
επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους ή από ένωση
προσώπων, χωρίς η διάρκεια ισχύος της να περιορίζεται από την
περίπτωση γγ) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
1264/1982 (Α 79), η οποία κατά τα λοιπά εφαρμόζεται και πάντως
ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους και,
εφ` όσον αυτές ελλείπουν, από τις ισχύουσες πρωτοβάθμιες κλαδικές
οργανώσεις και από τον εργοδότη.

2. Η παράγραφος 5 Α, που προστέθηκε στο άρθρο 3 του Ν.1876/1990, με
τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3899/2010 (Α΄212) καταργείται.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
όλων των βαθμίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι
ενώσεις προσώπων με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, εφόσον συμμετέχουν
τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των εργαζομένων της επιχείρησης.
Ειδικότερα για την παρ.3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, από την
πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής
σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόμου, από την πλευρά των
εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης
εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση
των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης
εργασίας.

β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που απασχολεί στην
επιχείρησή του.

γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και
άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η
διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται μεταξύ της συνδικαλιστικής
οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο
υπάγονται οι εργοδότες.».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:

«3 α. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των
καταστατικών τους.

β. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της
ένωσης προσώπων του εδαφίου α ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου , εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της ιδρυτικής πράξης, σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γγ) του εδαφίου
α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982».

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:

« Η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε
περίπτωση Συρροής με ομοιοεπαγγελματική ή κλαδική συλλογική
σύμβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους
εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους
εργασίας των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού».

6. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11
του ν.1876/1990 αναστέλλεται έως την 31.12.2013.

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Ν.1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής :

« 3. Την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική
οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της, που
υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η
επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης
του Υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 787 του ΚΠολΔ προστίθεται εδάφιο β΄
ως εξής :
« Η συζήτηση της αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10)
ημερών, το δε δικαστήριο αποφαίνεται οριστικά αμέσως και δέχεται ή
απορρίπτει την αίτηση. Η απόφαση του δημοσιεύεται σε δημόσια
συνεδρίαση μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ή το
αργότερο εντός 48 ωρών».

http://s.enet.gr/resources/article-files/syllogikes-symvaseis.pdf

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.